Keramiska fasadplattor på bärverk

Montering av keramiska plattor på vertikalt eller horisontellt bärverk av aluminiumprofiler ger en rörlig infästning och en luftad konstruktion. Metoden fungera bäst för större keramikplattor.

Fogar och baksida lämnas öppet så att konstruktionen är luftad, med 25 cm distans till underlaget.

Annonsplats

Krav på underlaget

Underlaget ska vara:
  • fukt- och frostbeständigt
  • stabilt för att bära tyngden av punkt infästa skenor och plattor.

Byggkeramikhandboken

Infästning av bärverk

Infästning av bärverkets metallprofiler görs stabilt, med hänsyn till underlagets hållfasthet och enligt anvisningar från tillverkaren av fasadsystemet

Montering av keramiska plattor

Synlig infästning med klipps och vertikal bärlist. Den synliga infästningen innebär infästning att upphängningsdetaljer med klipps på vertikal bärlist i plattans över- och underkant.

Synliga klips kan färgas in vid tillverkningen för att inte avvika från valda plattornas kulörer.

Dolt infästning på horisontell bärlist med kramlor för infästning på plattornas baksida. Klips är förmonterade på baksidan av plattorna, som sedan hängs upp på bärlisten.

Synlig infästning:

Dold infästning:

Rekommendationer:

De keramiska plattornas baksida bör armeras, t.ex. med ett limmat glasfibernät. Detta för att hålla samman alla delar och undvika att ev. skadade plattor lossnar och faller ner.

Plattskiften nära mark bör monteras på traditionellt sätt i fästmassa. Detta för skapa stabilitet och undvika att skador uppstår, t.ex. vid påkörning.

Keramiska byggnadsfasader

Källa och länkar:

ByggkeramikhandbokenByggkeramikrådet, BKR
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats