Ytterväggar och köldbryggor

De allra flesta hus i Sverige är byggda med flera olika material. För att varje byggdel skall få bästa möjliga funktion sätts olika material ihop. Isolering ingår normalt i alla ytterväggar som byggs idag.

Väggar från förr kan vara oisolerade men då byggdes de väldigt tjocka t ex massiva tegelväggar i flera skift.

Annonsplats
Principen för en modern ytterväggskonstruktion:
  • Isoleringens uppgift (vintertid) är att hålla kall utomhusluft på utsidan och varm luft på insidan.
  • För att skydda isoleringen mot kondens används oftast en fuktspärr.
  • Fuktspärr/ångspärr består av en plastfolie som måste placeras ganska långt in i väggen för att den skall hållas varm. Då undviks risk för kondens mot foliens yta.

På sommaren om det är riktigt varmt ute bidrar isoleringen till att hålla värmen ute. Ett välisolerat hus är alltså svalare på under varma soliga dagar än dåligt isolerade hus.

Köldbryggor

Köldbryggor uppstår där väggen eller bjälklaget inte har lika god isoleringsförmåga  som i övriga delar av konstruktionen. Då flödar den varma och fuktiga inomhusluften ut genom köldbryggan som har hög värmeledningsförmåga.

  • isoleringen inte är lika tjock som i övriga delar av en byggdel. Vanligen kan detta vara där det finns reglar eller anslutningar men om material som blivit fuktigt.
  • det isolerande materialet har förlorat sin isolerande förmåga, t ex genom att det blivit fuktigt

Köldbryggor medför sämre komfort, t ex kyla och drag , onödigt höga uppvärmningskostnader samt framförallt stor risk för fuktskador genom kondens, som riskerar att uppstår  i dessa  kallare delar av konstruktionen..

Annonsplats
Kälsbryggor kan upptäckas med värmekamera (IR teknik). På bilden består kälddbryggan av en stor fuktansmaling i väggen. (Energimyndigheten)
Köldbryggor kan upptäckas med värmekamera (IR teknik). På fotot intill ser man att köldbryggan  uppstått pga fukt i väggen. (Bild: Energimyndigheten)

Riskkonstruktioner – köldbryggor och fukt

För att minimera negativ inverkan av köldbryggor ska skarvar i klimatskärmen utföras grundligt bland annat mellan:
  • fönster – vägg,
  • dörr – vägg,
  • vägg – golv
  • vägg – tak
Exempel på särskilt utsatta konstruktionsdelar som kräver speciell uppmärksamhet och noggrannhet i utförandet:
Annonsplats

Konstruktioner och anslutningar där köldbryggor lätt uppstår. Bild: Isover.

Konstruktioner och anslutningar där köldbryggor lätt uppstår. Bild: Isover.

Läs mer:

Annonsplats