Skador i murade tegelfasader

Dokumenterade skadefall i murat och putsat byggande har i en bok sammanställts och kommenterats av experter inom tungt murat och putsat byggande.

Nedan återges kortfattat ett par av exemplen i boken som rör murverk i tegel.

Annonsplats

Frostsprängning

Orsak: Fasadsten med för låg frostbeständighet.

Frostbeständighetsklassning F2 är ett minimikrav i fasader. Det är dock ingen garanti för utan att att ge 100% skydd mot frostskador.

En hög bränningsgrad, dvs den temperatur som teglet bränns i, ger ofta bättre frostresistens.

Frostbeständigheten beror även på formningsmetoden:
  • Strängpressning skapar skiktningar i leran som kan medföra
    lägre frostbeständighet.
  • Maskinslaget och vacuumpressat tegel får inte dessa skiktningar i leran.
Annonsplats

Viktig! Murtegel som bränts för att användas i torr miljö eller för att putsas med tjockputs, bör inte användas i oputsat murverk utomhus.

Fukt till följd av kapillärsugning

Orsak: Direktkontakt mellan mur och mark, dvs utan sockel, har medfört kapillärsugning av markfukt och att nedre delen av tegelmuren blivit vattenmättad.

Följdskador: Missfärgningar och ökad risk för frostsprängning.

Förebyggande:
  • Placera fasadmuren ovan marknivå.
  • Bygg med sockel av frost- och fuktbeständigt material.
  • Använd fuktspärr som också fungerar som glidskikt*, t.ex. av stålplåt eller butylgummiduk, mellan sockel och tegelmur. Fuktspärr bestående

*Glidskiktet minskar risken sprickbildning.

Rostsprängning

Orsak: Horisontalarmeringen i fogarna har utsatts för korrosion som expanderat i utrymmet för fogen och armering.

Annonsplats

Följdskador: rostsprängning kan orsaka skador både på fog och tegel, i form av skärvor som lossnar.

Förebyggande:
  • Använd rostfritt stål som murverksarmering i utvändiga skalmurar, i
  • Följ EKS och Boverkets föreskrifter om tillämpning av eurokoder/EKS.
KÄLLOR:

Undvik misstag i murat och putsat byggande (Föreningen för tungt, murat och putsat byggande)

Läs mer:

Annonsplats