Manuell montering av keramiska fasadplattor

En manuell metod för montering av keramikplattor på fasad är traditionell sättning av plattor i fästmassa. Underlag kan vara en fast och stabil yta av t.ex. betong eller puts.

En annan metod är montering av keramiska fasadplattor på aluminiumprofiler för att skapa en ventilerad fasad. Läs mer: Keramiska fasadplattor på bärverk

Annonsplats

Byggkeramikhandboken

Montering på betong

Vid montering på platsgjuten betong måste hänsyn tas till uttorkning. Risk för krympning som skapar rörelse i underlaget ska undvikas.

Tumregler för plattsättning på nygjuten betong (Byggkeramikhandboken):
 • Nygjuten betong (<2 månaders torkning) ska normalt inte bekläs med plattor i fästmassa.
 • Betong som torkat < 1 år: deformationsupptagande fästmassa ska användas.

Montering på puts

Krav på utstockningsskiktet:
 • Putsbrukets hållfasthetsklass skav vara A eller B
 • Putsen ska applicerat med fast förankring på murverk eller rörligt på ett i underlaget mekaniskt infäst nät.

Exempel

Keramisk fasadbeklädnad putsat underlag .*

Keramisk fasadbeklädnad på armerad utstockning.*

*För ytterligare beskrivning av materialskikt och utföranden – se Byggkeramikhandboken.

Bilderna tillhör Byggkeramikrådet.

Rörelsefogar

Följ leverantörens anvisningar eller det som föreskrivits i bygghandlingar för fasadentreprenaden. Nedan allmänna rekommendationer enligt Byggkeramikhandboken.

Rörelsefogar utförs mellan plattor på underlag av betong:
 • horisontellt i våningsskiljande nivå
 • vertikalt med max. 6 meters avstånd.

På putsat underlag bör rörelsefogar gå igenom putsskiktet. Om putsskiktet är rörligt förankrat ska rörelsefogen alltid genom både plattskikt och puts.

Om dilatationsfog finns ska rörelsefog förläggas på samma ställe – genom samtliga skikt.

Rörelsefogens bredd 1020 mm utförs enligt ett av följande alternativ:
 • med bottningslist innanför mjukfogen,
 • öppen – utan mjukfog.

Rekommendationer

OBS! Rekommendationer enligt branschen och Byggkeramikhandboken är vägledande men normalt inte juridiskt bindande.
 • Plattsättningen görs med tunnskiktsteknik.
 • De keramiska plattorna bör ha format 30×30 cm.*
 • Fogning:
  • Fogning mellan plattorna görs med diffusionsöppen, frostbeständig fogmassa.
  • Fogbredden ska vara minst 5 mm
  • Total fogarea ska motsvara minst 5% och helst ca 10% av fasadytan.

*Plattor 30×30 cm ska normalt förankras mekaniskt i underlaget vid montering högre än fem meter över mark.

Annonsplats

Följ alltid tillverkarens anvisningar och det som föreskrivs i bygghandlingarna. Tillverkares arbetsanvisningar brukar baseras på eventuella branschstandarder och vedertagen praxis för hantverket.

Läs mer:

Keramiska byggnadsfasader

ByggkeramikhandbokenByggkeramikrådet, BKR
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats