Avfallshantering – hjälpmedel

Planering av avfallshantering samt val av hjälpmedel och behållare måste anpassas till olika arbeten och projektets förutsättningar.

Insamling för borttransport av avfall

avfallshanteringCarlF
Hantering av byggavfall, CarlF

Vid avfallshantering och borttransport av överblivet material, utrivna material och emballage används behållare såsom avfallscontainrar eller säckar.

Annonsplats
avfallscontaner Siita
Avfallscontainer, Sita

 

 

 

Intern transport av byggavfall

FodervagnBeviks
Fodervagn, Beviks
Annonsplats

För att transportera t ex utrivet material eller spill från arbetsstället ut till containern används olika lösningar.

Fodervagn är ett vanligt hjälpmedel för insamling och interntransport,

störttrummaAlustep
Bild: Störttrumma (AluStep)

Vid ombyggnader och i innerstadsprojekt kan andra lösningar behövas t ex används ibland en  sk störttrumma av plåt- eller plast.

Genom störttrumman slängs bygg- eller rivningsavfall ut från t ex ett fönster  byggnaden.

Avfallet transporteras direkt ner i en avfallscontainer på marken, utan onödig manuell hantering och utan dammande eller  risk för att någon nedanför träffas.

bigbag
Avfallssäckar för byggavfall (BigBag)

Stora avfallssäckar kan användas där det är ont om plats för att ställa upp en container.

Avfallssäckar tar mindre plats på trottoaren än containrarna och är därför vanliga  i innerstadsprojekt och ombyggnader.

De kan dessutom  ofta hanteras och lyftas ut med manuella hjälpmedel, t ex kärror, och kan även lättare transporteras bort.

Annonsplats

 

BIG_BAG_Pallsack
Avfallssäck på pall för transport med truck (BigBag)

.

Annonsplats