Materialhantering och ergonomi

Materialhantering på trånga arbetsplatser

bigbag
Mobilkran och avfallssäckar (BigBag)

I innerstadsprojekt är det ofta stor plastbrist och då är logistiken också ett större problem.

  • Det finns t ex sällan så tillgång till säkra och bra utrymme att lagra större material på.
  • Det finns kanske inte plats att ställa upp en kran mer än högst tillfälligt och även då uppstår ofta problem med trafiken.

Ergonomisk perspektiv

bygghissHyrcity
Bygghiss (Hyr City)

Arbetet måste därför planeras med hänsyn till in- och uttransport av material, verktyg och maskiner samt avfall.

Annonsplats

Det gäller att undvika tunga lyft och risk för belastningsskador. Tillgängliga hjälpmedel används.

Finns ställningar med hiss utvändigt används dessa.

Material som inte kan tas via trapphus eller byggnadställning lyfts in med hjälp av mobilkran genom fönster, balkong eller annan öppning  i fasaden.

trappkärraByggleasing
Trappkärra (Byggleasing)
Annonsplats

Trappkärror är ett hjälpmedel för att transportera material via trapphus.

Det finns både manuella trappkärror och elektriska ”trappklättrare”.

Annonsplats

 

 

Annonsplats