Underlagstak och taktäckning

Underlagstakets viktigaste funktion är att leda bort vatten som tränger igenom via taktäckningen.

Det skall normalt också vara stabilt nog för att kunna beträdas utan risk för genomtramp.

Annonsplats
Underlagstaken delas in i två huvudgrupper:
  • Bärande underlagstak
  • Förenklade underlagstak

Bärande underlagstak

Bärande underlagstak används normalt tillsammans med ett täckskikt, ofta bitumenbaserat.

Det bärande underlagstaket fördelar lasten direkt till takets bärverk, och verkar avstyvnande på takkonstruktionen.

Ett underlagstak bestående av råspont, plyfa eller fuktbeständiga spånplattor är bärande och kan ta direkt påförd snölast.

Förenklat underlagstak

Förenklat underlagstak är som regel inte avstyvnande eller bärande, vilket kan medföra att extra avstyvning av själva takkonstruktionen krävs.

Annonsplats

Ett förenklat underlagstak kan endast användas till taktäckningar med läkt, eftersom det är läkten som överför lasten till takstolarna.

Snösmältning och regn – i kombination med kraftiga vindar – medför att vatten kan rinna både uppåt och i sidled, vilket ställer stora krav på takets täthet. Tak med skyddsbelagd papp, syntetisk duk eller falsad plåt behöver dock normalt inget underliggande tätskikt.

Exempel på underlagsbeklädnad:
  • råspont (spontad panel, 17 – 22 x 95 mm)
  • plywoodskivor (kryssfanér)
  • armerad träfiberskiva (board)
  • masonite (oljehärdad, vattentålig board)
  • armerad plastfolie (polypropenduk)

Läs mer om yttertak:

Annonsplats