Särskilda förutsättningar – Yttertak

Taklutning

Taklutningen är en förutsättning för att regn- och smältvatten skall kunna rinna av taket.

Extrema vindförhållanden kan dessutom medföra undertryck med uppåtriktade krafter så att taket ”sugs” uppåt och riskerar att blåsa av om det inte är stadigt förankrat. Taklutningen avgör hur stora dessa krafter kan bli.

Annonsplats
Takets lutning kan vara avgörande för vilka taktäckningsmaterial som kan användas, t ex:
  • Tegel- och betongpannor brukar kunna användas ner till 14 graders lutning. Minsta taklutning kan variera beroende av vilket underlagstak man har samt om pannorna är falsade.
  • Ofalsade pannor kräver en taklutning på minst 22 grader.
  • Vid flackare tak används ofta papp- eller plåttäckning. Även för plåt- och papptäckning finns minsta rekommenderad taklutning som man måste vara uppmärksam på.
  • Vid mindre än 3,5 graders lutning kan helklistrad tvålags papptäckning användas.

Tillverkare av takmaterial utfärdar rekommendationer och anvisningar avseende utföranden vid olika taklutningar.

Täthet

Plåttäckning kan svetsas eller falsas. Anvisningar enligt Hus AMA och tillverkare skall följas.

Hållfasthet

En takkonstruktion utsätts för påfrestningar som ställer krav på hållfastheten i konstruktionen. Krav och rekommendationer för bärande konstruktioner finns i gällande konstruktionsregler.

Annonsplats

Taket skall klara av påfrestningar av snö, vind och de ingående takmaterialens egenvikt. Denna belastning är utbredd och fördelar sig över större delar av taket. Vid besiktning och underhållsarbete, då taket beträds av personer, utsätts det för punktbelastning som varje enskild del av taket måste kunna tåla.

Drift- och underhållsarbeten

Under brukstiden måste taket vara säkert att beträda och för att utföra arbeten från, t.ex. snöskottning eller reparationsarbeten.

Taksäkerheten ska ingå i projektering och utförande när nya byggnader uppförs eller yttertak läggs om.

Läs mer om yttertak

Annonsplats