Takprodukter

På taket monteras också utrustning för att taket skall vara säkert att beträda och åtkomligt för underhållsarbete.

Takmaterialtillverkarna tillhandahåller de flesta specialtillbehör och takprodukter som behövs för ett komplett tak inklusive säkerhetsutrustning, genomföringar och anslutningar. Detta avsnitt behandlar även takfönster och takavvattning

Annonsplats

Exempel på takkompletteringsprodukter:
  • Glidskydd
  • Nock- och takfotsräcke
  • Taksteg
  • Takstege
  • Taklucka
  • Ventilationshuv
  • Rör- och antenngenomföring
  • Avloppsluftare
  • Snöräcke
  • Fågellist

Takfönster och ljuskupoler

Takfönster och takljuskupoler kan vara fasta eller öppningsbara och går även att sätta in i befintliga yttertak för att öka ljusinsläppet. Om takfönstren är öppningsbara finns möjligheten att lufta ut överskottsvärme, då solstrålning på taket kan medföra att det sommartid blir mycket varmt i vindsutrymmen. Takkupoler kan även kompletteras med lösningar för brandventilation. Takkupoler kan monteras på i princip alla platta tak. Vi håltagnig genom tätskickt i befintlig takkonstruktion är det viktigt att tillse att man får tätt för att undvika läckage av regn- och smältvatten.

Annonsplats

Takavvattning

Med takavvattning avses det system som samlar upp och leder bort regn- och smätvatten från taket. Vid lutande tak rinner vattnet av taket och via hängrännor och stuprör ner i marken. Det finns också andra system med, t ex invändig takavattning, om taket har annan lutning eller andra speciella förutsättningar.

Taksäkerhet

Annonsplats

Annonsplats