Ytterväggskonstruktioner

Massiva ytterväggar

Massiva ytterväggar består av en rakt igenom homogen materialsammansättning.

Homogena ytterväggar kan bestå av t ex:
  • Betong
  • Tegel
  • Lättbetong
  • Lättklinker

Egenskaperna hos dessa material kan variera med densitet (materialets täthet och vikt).
Om isoleringen placeras på utsidan av en murad eller gjuten vägg tillkommer även någon form av fasadmaterial t ex fasadtegel eller träpanel.
En yttre isolerskivan kan också fungera som putsbärare för fasadputs.

Flerskikts ytterväggar

De tyngre byggmaterialen komplettetrade med isolering, puts etc är exmepel på flerskiktsväggar.
Regelväggar är ett annat exempel på vanligt förekommande väggkonstruktioner där väggstommen består av:

  • Träregelväggar
  • Plåtregelväggar

På och mellan reglarna anbringas övriga material bl a isolering, ångspärra och vindskivor samt invändiga ytskikt.

Hela ytterväggar med fasad och fönster kan köpas förtillverkat för leverans till bygget.

.