Ventilerat keramiskt fasadsystem

Ventilerade fasadkonstruktioner

Sedan flera år har metoder med s.k. ventilerade keramikfasader blivit vanliga, främst i Syd- och Mellaneuropa men på senare år också i Sverige.

Plattorna är då infästa på vertikala eller horisontella metallprofiler uppsatta i ytterväggsmaterialet som är tillräckligt hållfast och frostbeständigt.

Annonsplats

Keramikplattorna, ofta i stora format, 90 x 90 cm, monteras på metallprofilerna genom synlig eller dold infästning så att en 20-30 mm luftspalt uppstår.

Fördelar med ventilerade keramiska fasadsystem:
  • I luftspalten transporteras fukt bort genom skorstensverkan så att fukt- och mögelskador kan undvikas.
  • Mellanrummet bidrar till värmeisolering och påverkar därmed kostnader både för uppvärmning och för kylning positivt.
  • De keramiska plattorna bidrar tillsammans med luftspalten till dämpning av trafikbuller.
  • Den effektiva bostads- eller kontorsytan, kan utökas genom att utrymmeskrävande ytmaterial i fasaden, t.ex. murverk, inte påverkar ytterväggens tjocklek.

Keramiska byggnadsfasaderByggkeramikrådet, BKR
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats