Keramiska fasadelement

Prefabricerade fasadelement med keramiska plattor tillverkas i fabrik.

Här visas på exempel på två typer av betongelement med keramiska plattor; sandwichelement samt beklädnadselement.

Annonsplats

Sandwichelement

Sandwichelement med keramiska plattor utgör både både yttervägg och fasad och består av två förtillverkade betongskivor sammanhållna av armering i ett mellanliggande värmeisoleringsskikt.

Den inre skivan kan vara bärande och monterad på stommen. Den yttre skivan är beklädd med keramikplattor. Rörelsefogar mellan elementen, bredd 10-20mm.

Beklädnadselement av betong

Beklädnadselement av av förtillverkade betongskivor – ofta mellan 815 cm – med ingjutna keramiska plattor som ytskikt.

  • Rörelsefogar mellan elementen, bredd 10-20mm.
  • Ventilerad luftspalt mellan element och ytterväggskonstruktion.
  • Betongelementen monteras utanpå byggstomme och isolering.

Mått och modulindelningen för fasaden bör anpassas till förutsättningarna för elementtillverkning och logistik.

Keramiska byggnadsfasader

ByggkeramikhandbokenByggkeramikrådet, BKR
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats