Miljö och kretslopp i praktiken

För byggmaterialtillverkarna gäller det att minimera utsläpp och annan miljöpåverkan från det att råvaran utvinns, till produktion och transport ut till bygghandel och byggarbetsplatser.

För byggandet är det inte denna miljöpåverkan som avgör utan den miljöpåverkan som sker under byggtiden samt under byggnadens livstid.

Annonsplats

Några materialbranschers illustrationer av och exempel på återvinning

Exempel som visar hur kretsloppet för materialet trä kan se ut:

Trä i kretsloppet
Kretslopp Träprodukter (Träguiden)

Exempel på kretslopp och återvinning av metaller:

Kretslopp - metall (teknikhandboken.se)
Kretslopp – Metall (teknikhandboken.se)

Exempel på glasåtervinning till glasull:

Kretslopp - Glas Bild: uusioaines
Kretslopp – Glas Bild: uusioaines

Läs mer:

Annonsplats