Stomme (Anders Lagerås)
Stålstomme Foto: Anders Lagerås

Byggnadsstommen består av bärande väggar, pelare samt bjälklag. Byggnadens bärande och lastöverförande delar samverkar i ett stomsystem.

Stomsystemet är en samverkan även med grund- och takkonstruktion, ger byggnaden sin hållfasthet och stabilitet för bära upp övriga byggdelar och material, såsom stomkomplettering och inredning.

Annonsplats

Ytterväggskonstruktioner

Massiva ytterväggar Massiva ytterväggar består av en rakt igenom homogen materialsammansättning. Homogena ytterväggar kan bestå av t ex: Betong Tegel ...
Läs Mer

Stommaterial och utförande

Byggnadsstommens utformning och material kan vara såväl en ekonomisk som en praktisk fråga för produktionen. Samtidigt kan val av stomme ...
Läs Mer

Stomkonstruktioner

Byggnaders stomsystem delas upp i vertikalt respektive horisontellt bärverk. Vertikalt bärverk kan vara väggar eller pelare. Horisontellt bärverk är bjälklag ...
Läs Mer

Funktion och hållfasthet – Byggnadsstommar

Stomsystem Tyngden från bjälklaget och ovanpåliggande byggdelar förs via bjälklaget och bärande väggar ner till grunden. I vissa fall måste ...
Läs Mer
Laddar…

Läs mer:

Tegel

Annonsplats