Stomme (Anders Lagerås)
Stålstomme Foto: Anders Lagerås

Byggnadsstommen består av bärande väggar, pelare samt bjälklag. Byggnadens bärande och lastöverförande delar samverkar i ett stomsystem.

Stomsystemet är en samverkan även med grund- och takkonstruktion, ger byggnaden sin hållfasthet och stabilitet för bära upp övriga byggdelar och material, såsom stomkomplettering och inredning.

Annonsplats

Regelstommar

Träregelkonstruktioner Trä är ett vanligt stombyggnadsmaterial i såväl i nya som i äldre hus. I äldre hus kan de bärande ...
Läs Mer

Murade byggnadsstommar

Tegelstomme Idag är tegel som stommaterial ovanligt. Förr var det desto vanligare att tegel användes som just stommaterial: I början ...
Läs Mer

Betongstommar

Betong är vanligt i större byggnader men förekommer också i småhus. Betongstomme betraktas som en "tung stomme". Läs mer: Tunga ...
Läs Mer

Tunga och lätta byggnadsstommar

Byggnadsstommar delas ibland upp i tunga respektive lätta stommar. Detta beroende på stommaterial och -konstruktion. Exempel: Tjocka massiva tegelväggar i ...
Läs Mer

Läs mer:

Tegel

Annonsplats