Stommaterial och utförande

Byggnadsstommens utformning och material kan vara såväl en ekonomisk som en praktisk fråga för produktionen. Samtidigt kan val av stomme påverka de byggnadsfysikaliska egenskaperna.

Vanliga stommaterial i byggnader:
  • armerad betong
  • trä
  • stål, tunnplåt
  • tegel
  • lättbetong
  • lättklinker.

Kostnadsmässig jämförelser och val mellan olika stomkonstruktioner kan beror på tillgängligt utrymme att disponera för byggarbetsplatsen, tidplan, tillgång och kostnader för olika byggnadsmaterial.

Annonsplats

Kombination av byggdelar och stommaterial

Olika stommaterialen förekommer ofta i kombination med varandra, t ex bjälklag av betong i kombination med murade väggar eller regelväggar.

Stommaterial och ytskikt

Redan när man väljer stomme kan det vara bra att ha i åtanke vilka ytskikt man vill använda så att dessa kombineras och ger byggdelen en optimal funktion. Materialens värmekapacitet och fuktegenskaper är särskilt viktiga att beakta.

Tegel, betong och lättbetong är exempel på oorganiska material med god förmåga att transportera fukt. Om materialen får möjlighet ”andas” så att det kan torka ut så tar de inte skada av fukt.

Annonsplats

Vill man bevara de goda fuktegenskaperna i den färdiga konstruktionen kan man i känsliga konstruktionsdelar välja att använda ytskikt med liknande egenskaper t ex puts, sten eller klinker.

Annonsplats

Prefabricerad eller platsbyggd stomme

Det är vanligt att förtillverkade vägg- och bjälklagselement används i samband med storskalig bostadsproduktion. Ibland sker detta i kombination med gjutning på plats.

I småhus är träregelväggar vanliga som bärande väggar. Dessa kan också förtillverkas vilket kan vara praktisk metod om flera hus ska byggas samtidigt och där alla har samma eller liknande planlösningar.

Läs mer:

Annonsplats