Stomme (Anders Lagerås)
Stålstomme Foto: Anders Lagerås

Byggnadsstommen består av bärande väggar, pelare samt bjälklag. Byggnadens bärande och lastöverförande delar samverkar i ett stomsystem.

Stomsystemet är en samverkan även med grund- och takkonstruktion, ger byggnaden sin hållfasthet och stabilitet för bära upp övriga byggdelar och material, såsom stomkomplettering och inredning.

Annonsplats

Armeringens betydelse för hållfastheten

Utan armering skulle en betongkonstruktion inte klara av att ta upp alla krafter och påkänningar den utsätts för. I armerad ...
Läs Mer
Laddar…

Läs mer:

Tegel

Annonsplats