Tegel

Artiklar – Tegel och murning

Traditionell murningsteknik

Utbildning i tegelbyggnad - från 1940 Ett stycke byggnadshistoria. Tidskriften Tegel som PDF. Artikelförslag följer efter varje rubrik nedan. Flera ...
Läs Mer

Tegelhistoria

Murnings- och Putsentreprenörerna, SPEF har tagt tillvara på en riktig kulturskatt, tidskriften Tegel från åren 1938-87 ...
Läs Mer

Webbplatser

Murning.nu

Länkar

ByggiTegel.se
Lärobok murningsteknik (Lars Nyqvist)
Konstruktionsteknik – Murverk med tegel (Lars Gustavsson)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera men anlita oss gärna för att skapa ett eget informations- eller utbildningsmaterial!