Tegel

Artiklar – Tegel och murning

Traditionell murningsteknik

Utbildning i tegelbyggnad - från 1940 Ett stycke byggnadshistoria. Tidskriften Tegel som PDF. Artikelförslag följer efter varje rubrik nedan. Flera ...
Läs Mer

Tegelhistoria

Murnings- och Putsentreprenörerna, SPEF har tagt tillvara på en riktig kulturskatt, tidskriften Tegel från åren 1938-87 ...
Läs Mer

Webbplatser

Murning.nu

Länkar

ByggiTegel.se
Lärobok murningsteknik (Lars Nyqvist)
Konstruktionsteknik – Murverk med tegel (Lars Gustavsson)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.