Tegel är ett keramiskt material som förr ofta användes för att mura upp en byggnads bärande väggar. Tegelstenar och bruk murades i olika skift och med olika tjocklek beroende på hur mycket belastning väggen skulle klara.

Många av dessa murade stommar och skorstensstockar finns kvar än idag i äldre byggnader.

Murade tegelväggarna tar dock upp stor del av byggnadens area. Idag eftersträvas därför tunnare konstruktioner för att få ut så stor boarea som möjligt.

Murat tegel används idag främst till fasader som tillsammans med ytterväggen utgör byggnadens klimatskal.

Materialet tegel används också vid framställning av takpannor, s.k. taktegel.


Murningsbranschens historia bevarad

Tidskriften Tegel från SPEF (nuvarande Mur- och Putsföretagen) har lång tradition och är en riktig kulturskatt för den som vill ...
Läs Mer

Hej Mur- och Putsföretagen!

En av Byggipedias samarbetspartners (tidigare SPEF) har  bytt namn till Mur- och Putsföretagen. - Det nya namnet är tydligt och ...
Läs Mer

Fasader

Källor och länkar

Murning.nu


Pump och blandare för brukMur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia