Stormsäkring av lyftkran

Under en storm 2022 välte en stor kran i centrala Malmö. Foto: Byggipedia

Lyftkranar välter ibland när det stormar. Det kan bero på att svängarmen inte varit friställd och kunnat rotera fritt i vinden.

Eventuella hinder/motstånd mot fri rotation innebär risk att kranen välter vid höga vindhastigheter.

Annonsplats

Så kallad vindfriställning förebygger att vinden kan ”ta tag i” och välta kranen. Förebyggande åtgärder utförs enligt leverantörens anvisningar. Lokala förutsättningar såsom vindutsatthet kan påverka behov av åtgärder mot vindlaster.

Vindfriställd lyft/svängarm

Detta innebär bl.a. att lyftkranens arm inte får vara ”låst” samt det inte bör finnas skyltar eller annat som utgör luftmotstånd. Kranen måste ju även kunna vrida tillbaka mot vinden för att kunna rotera fritt.

Stabilitet med hjälp av motvikter

För att förhindra att lyftkranar välter är det också viktigt att de har försetts med tyngder/ballast i botten. Ju starkare vind/vindhastighet desto större vikter behövs ta upp krafter (moment) i kranens bas. Kranen kan också gjutas fast i tungt fundament eller förankras i berggrund.

Exempel på stormsäkrad kran

Denna film visar hur en annan byggkran i Malmö roterar i samband med hård vind. (Sydsvenskan beskriver detta som ”okontrollerat” men i själva verket är det sannolikt så att man har haft just kontroll! Det faktum att fri rotation är möjlig gör att kranen inte riskerar att välta).

Källa bl.a: Efter olyckorna – Så stormsäkrar du kranen (Byggnadsarbetaren)

Läs mer:

Tredje man hade änglavakt – igen

Säkra Lyft

Materialhantering och transporter

Minikranslyft vid bygg- och rivningsarbete (Gästartikel)

Annonsplats