Undvik vibrationsskador

Hand arm vibration syndrome (HAVS), avser skador på muskler, nervsystem, blodkärl och blodcirkulation till följd av bl.a. arbete med vibrerande maskiner. I Sverige kallas tillståndet ofta ”vita fingrar”.

Symptom på HAVS kan vara:
 • stickningar, domningar och/eller känselbortfall i händer och fingrar
 • fingrarna är vita
 • fingrarna blir röda och värker vid kyla
 • nedsatt styrka i händerna.

Det kan ta månader till år att utveckla symptomen.

Annonsplats

Det finns regler och rekommendationer för att förebygga skador till följd av arbeten med vibrerande maskiner.

Handhållna, högvibrerande maskiner ska inte användas om det inte krävs för arbetets utförande.

Annonsplats

Arbetsgivarens skyldigheter

 • Arbetsgivaren ska tillhandahålla hälsokontroller för anställda som exponeras för vibrationer.
 • Anställda skall få utbildning om hur skador undviks.
 • Överskrids gränsvärden för exponering av vibrationer skall arbetsgivare vidta åtgärder.

Maskiner och verktyg

 • Arbetsmetod och ergonomi är också viktig.
 • Äldre maskiner bör bytas mot nyare, mer lågvibrerande.
 • Utrustningen ska underhållas och användas så att slitage förebyggs.
 • Nedslitna verktygsdelar skall bytas ut.

Planering av arbeten

 • Planera arbetet så att det kan varvas med icke-vibrerande arbeten.
 • Undvik längre sammanhängande perioder med arbete med vibrerade utrustning.

Gränsvärden för hur länge man får arbeta med en maskin med visst vibrationsvärde kan räknas fram som underlag för planering av arbetet.

Läs mer

Annonsplats

Annonsplats