Perspektiv på tegel

Tegel är ett keramiskt byggnadsmaterial som tillverkas av lera. Leran formas och bränn i ugnar till ett hårt och hållfast material.

Förr fanns flera lokala tegelbruk i Sverige. Idag importeras murtegel från bl.a. Danmark. 

Annonsplats
Tegelprodukter är bl.a:
  • mursten,
  • takpannor,
  • marksten.

Idag används tegel främst som fasadmaterial. Fram till början av 1900-talet byggdes både småhus och flerbostadshus ofta med tegel som stommaterial.

Materialegenskaper för tegel

Tegel är ett sunt och hållbart material framställt av naturlig råvara.

Tegel är ett massivt och hårt material vilket innebär att det inte har optimala egenskaper ur energiperspektiv därför kombineras tegel idag med utfackningsväggar för att uppfylla alla tekniska krav.

Tegel ur byggnadsfysikaliskt perspektiv
  • Tegelstommar, fasader och tak har fördelar som kan utnyttjas även ur energi- och komfortsynpunkt under sommartid.
  • Under den varma årstiden kan tegel, liksom andra tunga material som betong, lagra värme under dagen och avge denna under natten.
Annonsplats

En yttervägg eller fasad av tegel fungerar som en klimatskärm som hjälper till att tillsammans med isoleringen hålla byggnadens inomhusklimat svalt under sommartid Därmed minskar behov av energikrävande kylsystem, luftkonditionering etc.

På samma sätt kan ett tegeltak kan absorbera värmen från solens strålar och därmed bidra till att hålla inomhustemperaturen svalare.

Murning ur historiskt perspektiv

I äldre tegelbyggnader murades ofta ytterväggarna upp som massiva bärande tegelväggar och framförallt i högre byggnader var väggarna betydligt tjockare än de som byggs idag.

Vanligt var att ytterväggen var bärande, stabiliserad med tvärsgående väggar, t ex lägenhetsskiljande samt skorstensstocken som bidrog till den tidens ventilation. I småhus byggdes även en murad och bärande s.k. hjärtvägg.

Under 1900-talet utvecklades produktionsmetoder som är mer effektiva än murning och där bl.a. ytterväggar kan uppfylla dagens höga krav utan att ta upp lika mycket av bostadsytan som massiva och tunga tegelväggar gör.

Under 1900-talet fanns flera lokal murtillverkare. Läs mer: Tegelbranschens historia


Tidskriften Tegel beskrev under 1900-talets första hälft om hur branschen då började få konkurrens bl.a från trähusindustrin. Läs merMurningsbranschens historia bevarad
Mur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats