Byggnadsstomme

Stomme (Anders Lagerås)
Stålstomme Foto: Anders Lagerås

Byggnadsstommen består av bärande väggar, pelare samt bjälklag. Byggnadens bärande och lastöverförande delar samverkar i ett stomsystem.

Stomsystemet är en samverkan även med grund- och takkonstruktion, ger byggnaden sin hållfasthet och stabilitet för bära upp övriga byggdelar och material, såsom stomkomplettering och inredning.

Stommaterial och utförande

Stommaterial Stommens utformning och stommaterial kan vara en såväl ekonomisk som en praktisk fråga. Man brukar tala om tunga respektive ...
Läs Mer

Stomkonstruktioner

Byggnaders stomsystem delas upp i vertikalt respektive horisontellt bärverk. Vertikalt bärverk kan vara väggar eller pelare. Horisontellt bärverk är bjälklag ...
Läs Mer

Funktion och hållfasthet – Byggnadsstommar

Stomsystem Tyngden från bjälklaget och ovanpåliggande byggdelar förs via bjälklaget och bärande väggar ner till grunden. I vissa fall måste ...
Läs Mer

K-ritningar – Översikt

Exempel på konstruktionsritningar (K) Allmänna anvisningar K 300:02 Grundläggning Grundplan K320:05 ...
Läs Mer
Laddar…

Källor och länkar

Bärande stomme och stabilisering (SBI)
Bjälklag (SBI)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.