Byggnadsstomme

Stomme (Anders Lagerås)
Stålstomme Foto: Anders Lagerås

Byggnadsstommen består av bärande väggar, pelare samt bjälklag. Byggnadens bärande och lastöverförande delar samverkar i ett stomsystem.

Stomsystemet är en samverkan även med grund- och takkonstruktion, ger byggnaden sin hållfasthet och stabilitet för bära upp övriga byggdelar och material, såsom stomkomplettering och inredning.

Stommaterial och utförande

Stommaterial Stommens utformning och stommaterial kan vara en såväl ekonomisk som en praktisk fråga. Man brukar tala om tunga respektive ...
Läs Mer

Stomkonstruktioner

Byggnaders stomsystem Byggnadeens stomme delas upp i vertikalt respektive horisontellt bärverk. vertiklat bärverk kan vara väggar eller pelare. Horisontellt bärverk ...
Läs Mer

Funktion och hållfasthet – Byggnadsstommar

Stomsystem Tyngden från bjälklaget och ovanpåliggande byggdelar förs via bjälklaget och bärande väggar ner till grunden. I vissa fall måste ...
Läs Mer

K-ritningar – Översikt

Exempel på konstruktionsritningar (K) Allmänna anvisningar K 300:02 Grundläggning Grundplan K320:05 ...
Läs Mer
Laddar…

Källor och länkar

Bärande stomme och stabilisering (SBI)
Bjälklag (SBI)

.


Annons

Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!