Stomme (Anders Lagerås)
Stålstomme Foto: Anders Lagerås

Byggnadsstommen består av bärande väggar, pelare samt bjälklag. Byggnadens bärande och lastöverförande delar samverkar i ett stomsystem.

Stomsystemet är en samverkan även med grund- och takkonstruktion, ger byggnaden sin hållfasthet och stabilitet för bära upp övriga byggdelar och material, såsom stomkomplettering och inredning.


=> Logga in för alla artiklar om byggnadsstommar eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Läs mer:

Tegel

Inredning och ytskikt