Arkitektens roll

Stora delar dagens urbana miljö har utformats av arkitekter. Arkitekter har varit med och planlagt samt genomfört genomgripande förändringar av stadsplaner.

I en artikelserie beskriver vi den västerländska arkitekturens och byggnadsteknikens utveckling genom tiderna.

Annonsplats

Dåtidens och även vissa av dagens arkitekter har haft ett stort inflytande över såväl estetik, utsmyckning som struktur och funktion.

Många arkitekter har under historien också verkat som militäringenjörer, konstnärer och skulptörer. Några arkitekter har varit s k ”universalgenier”, till exempel Leonardo da Vinci.

Arkitektens arbete

Det finns arkitekter inom både byggnadsarkitektur, samhällsplanering, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur.

Annonsplats

Arkitekten är ofta den projektör som kopplas in tidigt i byggprocessen och som medverkar genom hela projektet.

Arkitekten tar fram:

  • de första idéskisserna för ett projekt
  • bygglovshandlingar
  • bygghandlingar som visar och beskriver rumsbildning, utformning av fasader, tak, inredning samt inredningsdetaljer och färgval (kulörer)

Förutom A-ritningar tar arkitekten fram rumsbeskrivningen som anger i detalj hur varje rum skall inredas och målas eller tapetserar.

Arkitektens utbildning

Fram till 1800-talet genomförde arkitekten sin utbildningen som lärling, ofta som snickarlärling.

Annonsplats
En arkitekt idag har ofta utbildat sig vid högskola eller universitet

I utbildningen ingår att lära sig planera och konstruera byggnader och bebyggelse utifrån det estetiska och det funktionella.

Utbildningen till arkitekt kan skilja sig lite mellan olika länder beroende på hur arkitektens roll och ansvar ser ut i respektive land.

Läs mer:

Annonsplats