Traditionell murningsteknik

Utbildning i tegelbyggnad – från 1940

Ett stycke byggnadshistoria. Tidskriften Tegel som PDF.

 • Artikelförslag följer efter varje rubrik nedan.
 • Flera årgångar och artiklar finns tillgängliga via SPEF.

 

Tegel #1, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad
 • Kampen mot trähusbebyggelsen genom tiderna
 • Ur lerans och teglets kemi prof JÅ HedvTegel #2, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad
 • Putsproblemet

Tegel #3, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad
 • Vissa murstenars lämplighet för skorstensstockar
 • Modern tegeltillverkning

Tegel #4, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad: Ytterväggar


Tegel #5, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad


Tegel #6, 1940

 • Småstugebyggande
 • Tegelindustriens utredning
 • Industrialiserad framställning av småstugor i tegel
 • Småstugans planläggning och tillämpning


 Tegel #7, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad: Putsade fasader och tegelfasader
 • Putsproblemet


 Tegel #8, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad: Eldstäder
 • Skorstenar
 • Yttertak av tegel
 • Färdiga småstugor
 • Byggnadstekniska och organisatoriska frågor vid byggandet av färdiga småstugor

Hela kulturskatten finns samlad här: 
SPEF´s bibliotek


Information om murning

Murning.nu

 

.