Murningsbranschens historia bevarad

Tidskriften Tegel från SPEF (nuvarande Mur- och Putsföretagen) har lång tradition och är en riktig kulturskatt för den som vill veta mer om det traditionella hantverket murning.

Tidskriften återspeglar även olika epokers politik och samhällsfrågor samt byggbranschens olika frågor. Bland annat kan man läsa om hur andra byggmaterial som betong och trä utgör ett hot mot branschen och företagen inom traditionell murning med tegel.

Annonsplats

Årgång 1940 av tidskriften Tegel ger en utbildning i traditionell tegelbyggnadsteknik

Lantbyggmästaren & Storbyggmästaren

Utbildning i tegelbyggnad – anno 1940

Annonsplats

Under 1940 publicerade tidskriften Tegel en utbildning att bygga med tegel. Om inget annat så kanske detta är värdefull kunskap för de som arbetar med renovering av äldre hus samt byggnadsvård.

Utvalda artiklar som vi lagt under respektive rubrik/länk nedan är enbart ett axplock ur hela denna bevarade kulturinformation. En del av de artiklar vi funnit intressanta i just årgången från 1940 tycks spegla samhällsklimatet och utvecklingen in branschen under början av 1940-talet.

Längre ner finns länk till hela samlingen av Tidskrifter.


Tegel #1, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad
 • Kampen mot trähusbebyggelsen genom tiderna
 • Ur lerans och teglets kemi prof JÅ Hedv

Tegel #2, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad
 • Putsproblemet

Tegel #3, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad
 • Vissa murstenars lämplighet för skorstensstockar
 • Modern tegeltillverkning

Tegel #4, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad: Ytterväggar

Tegel #5, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad

Tegel #6, 1940

 • Småstugebyggande
 • Tegelindustrins utredning
 • Industrialiserad framställning av småstugor i tegel
 • Småstugans planläggning och tillämpning

Tegel #7, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad: Putsade fasader och tegelfasader
 • Putsproblemet

Annonsplats

Tegel #8, 1940

 • Kurs i tegelbyggnad: Eldstäder
 • Skorstenar
 • Yttertak av tegel
 • Färdiga småstugor
 • Byggnadstekniska och organisatoriska frågor vid byggandet av färdiga småstugor.


Läs mer:

Alla årgångar med intressanta artiklar, historik, kuriosa och praktisk kunskap hittar du här: Tidskriften Tegel 1935-1987

Murning.nuMur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats