Building Information Modelling, BIM.

BIM är ett system för hantering av programvara för projektering, planering och genomförande av byggprojekt.

  • Förutom 3D-simulering kan idag kostnader och tider integreras i modelleringen. Det innebär att flera dimensioner beaktas. Man talar då om 4D och 5D.
  • Det krävs kunskap om hantering av BIM om det skall fungera effektivt. För att skapa kunskap krävs intresse, erfarenhet och pilotprojekt.
  • Programvaran som används varierar med behov och projektets förutsättningar
  • BIM kan medföra stora fördelar för produktionen men då krävs att produktionens förutsättningar beaktas redan från början i projekteringsprocessen.

BIM är framtungt

En studie har utförts vid LTH i syfte att studera samarbetsformerna vid användning av BIM. I studien jämförs två olika ...
Läs Mer

BIM – en flerdimensionell metod

Ordet BIM är populärt att använda inom byggsektorn, ibland utan att ge någon klar bild av vad det innebär i ...
Läs Mer

Virtual Design and Construction i verkligheten

Artikelförfattare: Joakim Tjärnberg, civilingenjör,  VeidekkeArtikeln publicerades ursprungligen på kunskapslänken.se Virtual Design and Construction, VDC, syftar till att förbättra och effektivisera ...
Läs Mer
Laddar…

Annonsplats

Gästartiklar om BIM

BIM i undervisningen

BIM i praktiken

Annonsplats