Building Information Modelling, BIM.

BIM är ett system för hantering av programvara för projektering, planering och genomförande av byggprojekt.

  • Förutom 3D-simulering kan idag kostnader och tider integreras i modelleringen. Det innebär att flera dimensioner beaktas. Man talar då om 4D och 5D.
  • Det krävs kunskap om hantering av BIM om det skall fungera effektivt. För att skapa kunskap krävs intresse, erfarenhet och pilotprojekt.
  • Programvaran som används varierar med behov och projektets förutsättningar
  • BIM kan medföra stora fördelar för produktionen men då krävs att produktionens förutsättningar beaktas redan från början i projekteringsprocessen.

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en digital avbild av ett fysiskt objekt t ex ett hus, en maskin eller en modell ...
Läs Mer

BIM i undervisningen

Artikelförfattare: Lars Tullstedt Byggföretagen - ExpertKompetensförsörjningArtikel publicerad: 30 januari 2017 En modern byggbransch behöver en kompetensförsörjning anpassad till dagens förutsättningar ...
Läs Mer

Om BIM

Building Information Modelling, BIM BIM är ett system för hantering av programvara för projektering, planering och genomförande av byggprojekt. BIM ...
Läs Mer

BIM – perspektiv

När du söker information om BIM på internet är det fördelarna och potentialen med BIM du hittar hundratals artiklar och ...
Läs Mer

Annonsplats

Gästartiklar om BIM

BIM i undervisningen

BIM i praktiken

Annonsplats