Linjer på ritningar

På ritningar förekommer en flera typer av streck och linjer. Ritningar förtydligas genom att användning av olika typer av linjer för olika saker.

Annonsplats

Linjerna på en ritning har olika tjocklek om det behövs för att särskilja dem och förtydliga ritningen.

En heldragen linje betecknar ofta en kontur som är synlig i den aktuella vyn.

Streckade och punktstreckade linjer brukar beteckna dolda konturlinjer, dvs konturer som ligger bakom eller i en vägg och därför inte alls är synliga i verkligheten – eller utifrån den aktuella vyn.

Annonsplats

Heldragna linjer

Heldragna linjer på ritning kan vara:
 • Synliga konturer
 • Måttlinjer
 • Diagonaler
 • Gräns mellan olika materialskikt
 • Alla elledningar (även dolda) på E-ritning
 • Synliga rör i ritningens snitt

Punktstreckade linjer

Punktstreckade linjer på ritning kan vara:
 • Systemlinjer
 • Brottlinjer
 • Snitt
 • Centrumlinjer
 • Symmetrilinje

Prickade linjer

Annonsplats

Prickade linjer användas ibland på ritningar för att visa en byggnadsdel eller inredningsdetalj som inte ingår i entreprenaden men som man skall förbereda plats och/eller installationer för så att den som flyttar in enkelt kan komplettera. Exempel:

 • installation av tvättmaskin och torktumlare
 • en mellanvägg som t ex en lägenhetsköpare i nybyggnadsprojekt själv kan välja om han/hon vill ha byggd eller inte (i bygghandlingen måste dock väggen ritas in om den skall byggas!)

Andra typer av linjer på en ritningar kan vara måttlinjer, konnektionslinjer eller föreställa armeringsjärn.

Läs mer:

Annonsplats