Regler för arbetsgivare

Arbetsmiljöverket har utfärdat särskilda regler för arbetsgivare till personer som exponeras för kvartsdamm i arbetet.

Vissa yrkesgrupper utsätts mer frekvent än andra.

Annonsplats

Hälsokontroller

Om du ofta arbetar med arbeten med risk för kvartsdamm skall din arbetsgivare ordna med hälsokontroll, av lungor och andning, minst vart 3:e år

Annonsplats

Mer information finns hos arbetsmiljöverket.

AFS Bild: Arbetsmiljöverket
Bild: Arbetsmiljöverket

Utbildning om kvartsdamm

Arbetsgivare är skyldig att utbilda och informera de arbetstagare som exponeras för kvartsdamm om risker och skyddsåtgärder.


Komplett utbildningsmaterial

– med fakta och frågor om kvartsdamm –

kan köpas via Byggipedia.


Läs mer:

Källor:
  • Arbetsmiljöverket
  • Håltagning.nu
  • Srsafety.com
Annonsplats