3 principer mot damm

Samtliga tre principer vid dammande arbeten inomhus bör kombineras med varandra och med andra åtgärder, t.ex. andningsskydd.

Läs mer: Andningsskydd mot kvartsdamm

Annonsplats

1. Begränsa dammspridning vid källan

Maskiner och verktyg kompletteras med punktutsug för att samla in av damm direkt när det uppstår.

Väggsåg med dammsugarmunstycke (Hilti)
Handhållen maskin med dammsugarmunstycke (Hilti)

2. Förhindra spridning av damm

Bild: Pullman ErmatorBild: Pullman Ermator
Avgränsat arbetsområde. (Pullman Ermator)

Metoder för att förhindra att damm sprider sig till andra utrymmen:

  • avskärma och täta runt arbetsområdet t ex med väggar av byggplast
  • utför avskärmningen av arbetsområde tätt och skapa undertryck med hjälp av fläktar eller luftrenare samt utblåsning av luft.

3. Begränsa halten damm i arbetsmiljön

Metoder för att minska mängden kvartsdamm i luften:
Luftrenare (Pullman Ermator)
Luftrenare (Pullman Ermator)
  • luftrenare – som renar luften med grovfilter och HEPA13-luftfilter
  • joniseringsaggregat eller vattendimma dom förhindra att damm yr omkring i luften
  • luftrenare med evakueringsslang för att leda bort förorenad luft från arbetsutrymmet.
Informationsfilm om jonisering:

Annonsplats

Kontrollmätningar av kvartsdamm i luften utförs vid behov efter att arbetet påbörjats för att säkerställa att skyddsåtgärderna räcker.

Läs mer:

Skydd mot kvartsdamm

Annonsplats