Checklista för hantverkare

När du får förfrågan om ett uppdrag


Gå igenom förutsättningarna t.ex:
 • omfattningen av uppdraget
 • ritningar och andra handlingar
 • vilka är de praktiska förutsättningarna på plats, tillgänglighet, materialförvaring, andra arbeten eller risk för störning av boende etc
 • säkerhetsrisker, farliga ämnen
 • tidplan

Underlag för offert bl.a:
 • Förfrågningsunderlaget, ritningar, montageanvisningar, myndighetskrav, standarder och byggregler som skall följas
 • Besök på plats.
 • Bedömning av risker och behov av särskilda åtgärder
 • Pågående verksamheter, boende eller arbeten som skall tas hänsyn till under genomförandet.

Rådgör med kunden kring olika lösningar om detta inte fastställts i förfrågningsunderlaget.

I offert och avtal: tydliggör vad det är kunden kommer att få för pengarna, dvs beskriv slutresultatet – och inte vägen dit, detaljerade arbetsmoment eller alla enskilda delar, antal skruvar och muttrar…

Annonsplats

Reservera dig för sådant som är osäkert att lämna fast pris på. Var tydlig med vilka de osäkra faktorerna är t ex farliga ämnen, skador på eller bristande hållfasthet i underliggande konstruktioner och vad du tar i timmen om det uppstår mer arbete än det som ingår i lämnat pris.

När du fått uppdraget och avtalet är klart

Planera arbetet. Försök att i förväg sätta dig in i arbetsprocessen för att försöka  förutse eventuella problem som kan uppstå – steg för steg.

En tumregel vid planering, genomförande samt tillgänglighet för och kommunikation med kunden är att aldrig glömma att kundens tid är lika mycket värd som din egen tid.


Underlag för planering bl.a:
 • Besök på plats – kontrollera t ex:
  • Befintliga material och underlagets status
  • Bärande konstruktioner om ingrepp görs i dessa
  • Befintliga installationer som kan påverkas av arbetet
  • Förekomst av (eller risk för) farliga material och ämnen
  • Utför mätningar och beräkningar
 • Ritningar, montageanvisningar, myndighetskrav, byggregler och branschstandarder som skall följas.
  • AMA (även om det inte föreskrivs att AMA skall följas kan dess regler hjälp dig att uppnå ett s.k. hantverksmässigt utförande )
 • Övriga förutsättningar på plats, grannar, verksamheter samt andra arbeten som skall samordnas med ditt arbete.
 • Eventuella risker under arbetet och åtgärder behöver vidtas för att varken du själv eller andra skall riskera att skadas.
 • Om arbetet innebär särskilda störningar av omgivningen.

Läs mer:

Annonsplats