V3-principen för vägarbetsplatser

För att skydda trafikanter och vägarbetare har Trafikverket utvecklat en metodik som baseras på tre kriterier;

Annonsplats
 • Varna trafikanterna i tid.
 • Vägled trafikanterna för en säker förbipassage.
 • Värna om vägarbetarnas säkerhet.

Utformning av arbetsplatsen enligt V3-principen bygger på följande principer:

Annonsplats
 1. Varna trafikanter:
  • Ju högre hastighetsbegränsning på vägen desto tidigare måste trafikanterna varnas med tydliga skyltar så att en sänkning av hastighet påbörjas i tid och tvärbromsningar undviks.
 2. Vägleda trafikanter:
  • Förbi passage skall kunna ske på ett säkert sätt för trafikanterna t ex med barriärer, markeringar samt buffert, säkerhets och skyddszoner utformade enligt anvisningar.
  • Fordonsuppställning samt in- och utfarter för arbetsfordon måste utformas på trafiksäkert sätt.
 3. Värna arbetare:
  • Skydda vägarbetare där trafiken passerar genom att säkerställa låg hastighet, utformning av skyddsanordningar, buffert- säkerhets- och skyddszoner samt varselkläder m.m.

Läs mer:

Källor

Trafikverket

Annonsplats