Maskinförarens arbetsmiljö

Belastningsskador och buller är vanliga risker för maskinförare i bygg- och anläggningsbranschen.

Vissa arbeten som utförs med maskiner, bl.a. rivning, medför risk för damm.

Annonsplats
Arbetsmiljörisker och funktionalitet
  • Ergonomi och säkerhet är idag en allt viktigare aspekt när det gäller val av maskiner för bygg- och anläggningsarbeten.
  • Flexibilitet och framkomlighet t ex där utrymmet är begränsat är andra faktorer som påverkat utvecklingen på maskinsidan.
Risken för vibrationsskador kan undvikas genom:
  • fjädrande och  dämpat  samt justerbart  förarsäte
  • ergonomiskt utformade och placerade reglage
  • belysning av arbetsplatsen och arbetsstället
  • effektiva fordonsljus och backkamera.
  • klimatreglerad hytt
  • hörselkåpor med inbyggd kommunikationsradio

Läs mer:

Kvartsdamm

Säkra lyft

System för digital maskinstyrning

Annonsplats