Väderskydd och risker

Särskilda vindlastberäkningar och dimensionering av ställning/väderskydd samt infästningar krävs för ett vind- och vädersäkert utförande av inklädda ställningar, provisoriska tak mm. På grund av riskerna med väderskydd och arbete med värderskydd krävs enligt AFS särskild behörighet för den som ska montera väderskydd.

Vad är ett väderskydd?

Väderskydd, t.ex. väderskyddstak, är ett provisoriskt skydd av byggnad som inte är tät eller där arbetena behöver skyddas mot nederbörd, kyla och vind. Väderskyddet kan bestå av rörkopplad ställning och inklädnad av plast.

Vilka är riskerna med väderskydd och arbete med väderskydd?

Inklädda ställning eller ställningstak är mycket vindkänsliga eftersom vinden kan ta tag i inklädnanden och dra med sig både plasten och de delar som den är fäst vid – som ett segel.

Samtidigt som väderskyddet är att skydda innebär väderskyddet även en ökad risk för olyckor med både person och egendomsskador.

Ju högre höjd – desto starkare vindkrafter att beakta!

Väderskyddsanordningar och inklädda ställningar måste dimensioneras, dokumenteras utföras så att det både skyddar byggnad och arbeten och samtidigt inte riskerar att blåsa av och ta med sig delar av konstruktionen. Detta ställer bl.a. krav på utförandet, fastsättning av inklädnad samt infästningar.

  • Vindlastberäkning ska utföras och dokumenteras innan väderskyddet dimensioneras.
  • Infästningar ska dimensioneras efter underlag/fasad samt provdras och dokumenteras.
  • Väderskyddsarbeten genomförs ofta på hög höjd. Detta ställer höga krav på säkerheten, fallskydd mm.

Läs mer:


Ställningsföretagen STIB
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats