Måttsättning på ritningar

Om inget annat framgår på ritningen så är de mått som anges i millimeter (mm). Undantag är s k plushöjder som brukar anges i meter.

Höjdmått

För att specificera vilken sida/kant ett höjdmått avser används förkortningar bl.a:
 • UK = Underkant
 • ÖK = Överkant
 • FG = Färdigt golv

Med färdigt golv avses bjälklag inklusive ytskikt såsom parkett, trä eller klinker. På vissa ritningar, t ex stomritningar avser plushöjderna bjälklagsnivån innan ytskikt läggs på.

Annonsplats

Läs mer: Plushöjder

Delmått och pilmått

Längdmått som anges på ritningar är antingen delmått eller pilmått.

Delmått anger avståndet i millimeter mellan två markerade punkter, medan pilmått anger byggdelens läge i förhållande till en specifik referenspunkt/linje.

Annonsplats

Delmått kan ses som en storleksangivelse för en enskild byggdel eller byggdelsavsnitt, t ex längden av ett väggavsnitt eller bredden av en dörr.

Delmåtten skrivs på en måttlinje som löper längs hela den måttsatta sträckan. Måttlinjen avgränsas av korta korsande måttgränslinjer som markerar vilka konturer på ritning som utgör gränserna för det aktuella delmåttet.

Pilmått och delmått kombineras ibland med varandra på planritningar:

Delmåtten anger här storleken på öppningarna i väggen medan pilmåtten anger avstånd från referenslinjen till vänster. Referenslinjen i detta fall är samma som fasadlinjen. Pilmåttet kan också utgå ifrån en stomlinje/baslinje i det måttsystem man satt upp för projektet.

Flera pilmått kan utgå ifrån samma referenslinjer och varje enskilt pilmått anger då det totala avståndet från referenslinjen. Pilmått kan därför ses som ett lägesmått i förhållande till referenslinjen.

Centrummått

Vanligen utgår måtten på byggnadsritningar från konturer t ex insida alt utsida av väggar. I vissa fall är dock måtten tagna mellan mittpunkter, t ex om från mitten/centrum av en vägg eller pelare. Med hjälp av måttgränslinjerna skall man kunna utläsa detta varifrån måttet utgår.

Stora byggnader delas ibland in i ett eget koordinatsystem för att underlätta läsning och måttsättning av ritning. När ett pilmått istället utgår ifrån en sådan referenslinje mitt i byggnaden kallas det för centrummått. Måttsättningen på planen sker mellan centrum (mitten) av byggnadsdelarna istället för till ytterkonturen.

Annonsplats

Centrummått används för att ange läge och mittpunkt för bl.a. pelare, balkar, pålar och plintar.

Standardiserade mått

Precis som modulmått för garderobs- och köksinredning finns standardiserade dörr och fönstermått. Standardmått har tagits fram av praktiska skäl.

Standardmått i en vanlig bostad kan bt.ex. vara:

  • monteringshöjden för toalettstol
  • lutning på handikappsramper
  • lutning (fall) på badrumsgolv
  • höjden på diskbänken.

Läs mer:

(öppnas i en ny flik)
Annonsplats