Hantverksställningar

Hantverksställningar är mindre ställningar för vissa typer av arbeten  (ofta inomhus). Yrkesgrupper som ofta använder hantverksställning är bl.a:

 • målare
 • elektriker
 • undertaksmontörer
 • kyl- och ventilationstekniker
 • underhållstekniker.

Hantverksställningar fungera i situationer och i lokaler där t.ex. liftar och andra maskinella lyftanordningar inte kan användas.

Annonsplats

Hantverksställningar kan hyras eller köpas. Det finns i olika utföranden, t ex monterbara eller hopfällbara.

Några  hantverksställningar och fabrikat är byggbara så att de kan anpassas efter behov  och höjden justeras efter hand.

Hantverksställningar som kan fällas ihop respektive monteras ihop och ner igen är  praktiska att transportera t.ex. mellan olika rum eller in och ut ur en byggnad.

Annonsplats
Kraven på hantverksställningen är bl.a:
 • Den skall vara stabil och säker att arbeta från.
 • Det skall finnas skyddsräcken runt plattformen.
 • Plattformen måste vara anpassad till eventuella upplag av material
 • Om ställningen har hjul skall hjulen kunna låsas
  • Ställningens hjul skall måste vara låsta när ställningen används
 • Ställningens trappa eller stege (tillträdesväg) skall vara stabilt och Säkert konstruerad avseende lutning, trappstegens utformning och med handledare/räcke.
  • Om verktyg och material skall transporteras upp manuellt på ställningen skall trappstegen vara breda och djupa att kliva på och lutning får inte vara brant.
Annonsplats

OBS! Det krävs en särskild utbildning för behörighet att arbeta med hantverksställningar: ”Särskild information om hantverksställningar” (AFS)

Behörigheten för hantverksställning ingår också i utbildningen Allmän utbildning om ställningar som även ger behörighet för vissa arbeten med ställningsmontage upp till 9 meter.

Läs mer:


Ställningsföretagen STIB
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats