Ergonomi i byggbranschen

Ergonomiska risker som förekommer i byggbranschen är bl.a. belastningsskador till följd av dålig arbetställning, tunga eller statiska arbetsmoment, vibrationer från maskiner.

Ergonomiska risker och skador förebyggs genom:
  • Kunskap om kroppens rörelseorgan.
  • Att använda en god ergonomisk arbetsteknik.
  • Att välja ergonomiskt utformade verktyg.
  • Att använda ergonomiska hjälpmedel.

Förebyggande

Styrke- och rörlighetsträning samt stretching är exempel på sådant som stärker kroppen och förebygger arbets- och belastningsskador.

Annonsplats

Även dålig belysning kan orsaka ergonomiska risker genom att påverka synen. Därför är arbetsplatsen belysning också viktig.

Läs mer:

Annonsplats