Sponsrade kunskapsområden

Hittade inga inlägg.

Nytt eller uppdaterat

Byggmaterialens fuktegenskaper

Fuktbeständighet Med beständighet avses hur fukt eller annan belastning en byggdel eller ett material tål ...
Läs Mer

Fuktskydd av takkonstruktioner

Principer för värmeisolering och ventilation gäller även för att fuktskydda takkonstruktioner. Fuktdimensionering av tak och ...
Läs Mer

Tillfällig el – Vad gäller konkret?

På Byggipedia finns generella råd kring elsäkerhet (under Arbetsmiljö). Dessa bygger på olika rekommendationer. information ...
Läs Mer

Viktigt vid platsgjutning

Arbetsutförandet påverkar hållfastheten För att konstruktionen skall hålla för den belastning den är dimensionerad för ...
Läs Mer

I samarbete med: Specialistbranscherna

Vad är Byggipedia?

Byggipedia är den inarbetade kanalen för ”vanligt folk” i branschen. 

Vill du hjälpa till att vässa branschen, samarbetspartners och beställare?
Kontakta Byggipedia

Gästartiklar

Hittade inga inlägg.

Bra att veta!

Innehållet på Byggipedia är översiktlig och allmän information. Byggipedia ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller för hur informationen tolkas eller används.

Innehållet är upphovsskyddat
Om du kopierar, omarbetar, sprider, publicerar eller säljer innehåll skadar du Byggipedia, våra intäktsmöjligheter och förutsättningar utveckla webbplatsen vidare. Läs mer: Om Byggipedia

Branschkunskap via samarbetspartners
Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Annonsplats