Sponsrade kunskapsområden

Hittade inga inlägg.

Nytt eller uppdaterat

Sprickbildning i betong

Det finns många orsaker till sprickor betong. Sprickor i betongkonstruktioner kan uppstå t.ex. vid temperaturförändringar då ...
Läs Mer

Nya krav på personalliggare

Från och med den 1 januari 2016 krävs enligt lag elektronisk personalliggare på de flesta ...
Läs Mer

Armerade betongkonstruktioner

På 1800-talet började stål användas för att armera betong. Armering förekommer idag också i många ...
Läs Mer

Armeringsmetoder – betong

Slakarmerad betong Slakarmerad betong med armeringsjärn är vanligast vid gjutningar på byggarbetsplatsen. Armeringsjärnen monteras på ...
Läs Mer

I samarbete med: Specialistbranscherna

Vad är Byggipedia?

Byggipedia är den inarbetade kanalen för ”vanligt folk” i branschen. 

Vill du hjälpa till att vässa branschen, samarbetspartners och beställare?
Kontakta Byggipedia

Gästartiklar

Hittade inga inlägg.

Bra att veta!

Innehållet på Byggipedia är översiktlig och allmän information. Byggipedia ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller för hur informationen tolkas eller används.

Innehållet är upphovsskyddat
Om du kopierar, omarbetar, sprider, publicerar eller säljer innehåll skadar du Byggipedia, våra intäktsmöjligheter och förutsättningar utveckla webbplatsen vidare. Läs mer: Om Byggipedia

Branschkunskap via samarbetspartners
Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Annonsplats