Checklista – Säkra lyft

Beräkna lastens vikt.

Kontrollera redskapen:
 • Lyftredskapens märkning och maximalt tillåten last.
 • Att linor och stroppar är hela och inte visar några tecken på slitage, formförändring eller rostangrepp!
Koppla lasten:
 • Använd om möjligt flera kopplingspunkter.
 • Undvik stora lyftvinklar genom att använda så långa vajrar som möjligt.
 • Använd mellanlägg vid skarpa hörn.

Kontrollera att området är avspärrat och att inga personer befinner sig under lyftområdet.

Annonsplats
Påbörja lyftet:
 1. Börja med ett långsamt lyft och stanna en liten bit ovanför underlaget.
 2. Innan lyftet fortsätter kontrolleras följande:
  • Att vikten för maxlast inte överskrids.
  • Att lasten är säkrad och inte riskerar att glida eller dylikt.
 3. Om allt är OK kan lyftet fortsätta.

Läs mer

Annonsplats