Yrkesarbetarens utbildningsmöjligheter

En yrkesarbetare är färdigutbildad och fullbetald först sedan yrkesbevis utfärdats. Yrkesbevis utfärdas efter fullgjord utbildning inklusive lärlingsperiod (kvalificeringstid).

Annonsplats

Information om rekryteringsbehov, aktuella yrken, utbildningar och kompetenskrav kan inhämtas via Byggipedias samarbetspartners – se information och länkar nedan.

Via branschorganisationerna nedan finns också möjligheter att vidareutbilda sig inom en bransch, certifiera sig och/eller vidareutbilda sig till arbetsledare eller uppdragsansvarig.

Vägen till yrkesbevis

Det finns tre formella utbildningsvägar för byggnadsarbetare i Sverige:

  • Gymnasieskolans byggprogram 3 år
  • Traditionell lärlingsutbildning och distansutbildning
  • Vuxenutbildning
Annonsplats

Samtliga alternativen ovan inkluderar, eller avslutas med, en lärlingsutbildning inom valt yrkesområde. Via validering kan den som har annan utbildning eller yrkeserfarenhet, t ex från annat land, placeras in på relevant nivå i färdigutbildningen.

Från yrkesarbetarens till tjänsteman

En yrkesarbetare som vill arbeta med andra yrken och befattningar inom byggbranschen kan välja att göra detta genom att vidareutbilda sig vid yrkeshögskolan. Arbetsgivare kan själva tillhandahålla utbildning för de egna yrkesarbetare som t ex vill bli arbetsledare och så småningom platschefer.

En yrkesarbetare som skulle vilja läsa till ingenjör kan söka in till högskola eller universitet. Där krävs ofta kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena matematik, fysik och kemi för att få behörighet till högre utbildning

Kunskaper som inte är dokumenterade kan ibland prövas genom validering. Detta sker ofta vid Yrkeshögskolorna.

Om yrkesutbildningar och kompetenskrav

När du vet vilket yrke du vill utbilda dig inom har branschorganisationerna information om hur det går till för just deras yrkesområde. De kan också hjälpa dig att välja ett företag som arbetar seriöst och där du kan lära dig mycket.

Det viktiga är att den som arbetar i branschen har lämplig utbildning som också omfattar säkerhetsfrågor eftersom man annars kan utsätta både sig själv eller andra för risker.

Det finns yrken i bygg- och anläggningsbranschen som inte kräver yrkesbevis. Istället finns särskilda behörighetskurser – och branschspecifika kompetensbevis. Detta sköts ofta via  en branschorganisation på området.

Genom någon av branschföreningarna ovan kan du komma i kontakt med seriösa företag för söka arbete eller lärlingsplats.

Att arbeta i ett seriöst företag ger bättre möjlighet att utvecklas och förutsättning att göra ett bra jobb – på en säker och trygg arbetsplatser.

Exempel på yrken i seriösa branscher:

Plattsättare – branschorganisation Byggkeramikrådet (och PER)

Håltagare, rivare eller sanerare – branschorganisation Byggnadsberedning BFB

Ställningsbyggare – branschorganisation Ställningsentreprenörerna STIB

Murare eller putsare – branschorganisation Mur- och putsföretagen.

Isolerare/lösullsinstallatör – branschföreningen Isolerarna/Lösullisolering

Relining-montör eller –tekniker – branschföreningen Brif – relining i fastigheter

Klicka på organisationens namn/länk ovan – för mer info och kontakt.

Branschföreningar ovan samarbetar med Byggipedia och de bedriver samtliga ett seriöst arbete för att stärka medlemsföretagen och de anställdas villkor. De ställer också krav på sina medlemsföretagen och att de arbetar seriöst.

Annonsplats

Exempel på krav som ställs på medlemsföretag i en seriös branschorganisation är t ex att de ska kollektivavtal, verka för en säker arbetsmiljö och schyssta arbetsvillkor samt för kvalitet i det arbete som kunden beställt.

Kontakta någon av våra branschorganisationer för information om yrken och utbildning. Länk:  Våra samarbetspartners


Annonsplats