Yrkesarbetarens utbildningsmöjligheter

Utbildning för byggnadsarbetare

En byggnadsarbetare är färdigutbildad och fullbetald först sedan yrkesbevis utfärdats. Yrkesbevis fås efter fullgjord utbildning inklusive lärlingsperiod.

Yrkesarbetarens väg till yrkesbevis

Det finns tre formella utbildningsvägar för byggnadsarbetare i Sverige:

  • Gymnasieskolans byggprogram 3 år
  • Traditionell lärlingsutbildning och distansutbildning
  • Vuxenutbildning

Samtliga alternativen ovan inkluderar, eller avslutas med, en lärlingsutbildning inom valt yrkesområde. Via validering kan den som har annan utbildning eller yrkeserfarenhet, t ex från annat land, placeras in på relevant nivå i färdigutbildningen.

Lärlingsutbildning

BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) utbildar och vägleder den som skall vara handledare för en lärling på arbetsplatsen under färdigutbildningen.

Lärlingen får en utbildningsbok som används vid planering av olika moment i färdigutbildningen samt för att stämma av utförda moment och resultat. Handledaren upprättar utbildningsplan tillsammans med lärlingen.

Lärlingslöner

Efter grundutbildning vid gymnasium, efter validering eller i kombination med distansutbildning för traditionella lärlingar ser löneutvecklingen ut enligt tabell:
Källa: Byggnads hemsida (2010)

Från yrkesarbetarens till tjänsteman

En yrkesarbetare som vill arbeta med andra yrken och befattningar inom byggbranschen kan välja att göra detta genom att vidareutbilda sig vid yrkeshögskolan. Arbetsgivare kan själva tillhandahålla utbildning för de egna yrkesarbetare som t ex vill bli arbetsledare och så småningom platschefer.

Arbetslösa yrkesarbetare kan få hjälp med href=”http://sv.wikipedia.org/wiki/Validering_av_kompetens”>validering och/eller vidareutbildning genom arbetsförmedlingen. Ofta anlitas då de utbildningsanordnare som finns under myndigheten för yrkeshögskolan och som är godkända av BYN.

En yrkesarbetare som skulle vilja läsa till civilingenjör måste söka in till Tekniska högskolan. Där krävs grundläggande behörighet samt särskilda kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena matematik, fysik och kemi.

Kunskaper som inte är dokumenterade kan ibland prövas t ex på Komvux som ger de kurser som krävs för att få särskild behörighet.


Utbildning till arbetsledare – Exempel från NCC

Som anställd hos NCC finns två möjligheter för en byggnadsarbetare att bli arbetsledare:

  1. NCC´s egen interna arbetsledarskola på 2 år med lön. Utbildningen varvas med praktiskt arbete/anställning som arbetsledare.
  2. Yrkeshögskola på deltid, dvs arbete som arbetsledare och studier kvällstid samt ca 1 dag i veckan – med lön.

NCC´s erfarenheter av att låta yrkesarbetare arbeta som arbetsledare är goda. De stannar t ex oftast längre i sin befattning än vad högskoleingenjörerna gör. Vilka som därefter blir platschefer beror mycket på personliga egenskaper, såsom ledaregenskaper och intresse.
Källa: Rapport om validering i byggbranschen.


Länkar

Information om byggyrken och utbildningar (Byggare.com)

Information om lärlingsutbildning och lönenivåer (Byggnads)

Yrkesutbildningsavtalet (Byggnads, PDF)

Målbeskrivningar för utbildning inom bygg- och hantverksyrken (BYN)

Exempelfrågor – Yrkesteoretiskt prov (BYN)

Program för internationellt utbyte, praktik i utlandet mm (Internationella programkontoret)