Branschföreningen för Relining i fastigheter, BRiF sponsrar Byggipedia sedan 2021.


Om Branschföreningen Relining i Fastigheter

Branschföreningen Relining i Fastigheter, BriF, är den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har medlemmar verksamma som entreprenörer, leverantörer respektive konsulter.

Medlemsföretagen ska uppfylla de krav som kan ställas på ett specialisföretag i branschen.

BRiFs ändamål är bl.a. att kompetensutveckla branschen samt att informera och öka kunskapen om relining, aktuella metoder och normer även bland beställare.

Vad är relining?

Relining är ett samlingsbegrepp för olika metoder att renovera/förnya rör och ledningar i fastigheter.

Relining innebär att rören kläs in på insidan. Fördelen med relining jämfört med traditionellt stambyte är mindre påverkan för fastighetsägare, boende och hyresgäster. 


Aktuellt från BRiF

  • Årsmötet 2021 genomförs via Microsoft Teams. Förseningar i vaccinationsprogrammet gör att vi återigen är hänvisade till den digitala mötesvärlden för vårt årsmöte 2021. Handlingar samt dagordning kommer att skickas ut inför mötet Datum:   Torsdag 6 maj. Tid:         Klockan 13.00-15.00 Eventuella frågor som medlemmar vill ska behandlas på årsmötet ska skickas till styrelsen/kansliet […]
  • Förseningarna i vaccinationsprogrammet och förväntade fortsatta restriktioner gör att vi tyvärr tvingas flytta fram våra planerade utbildningar ytterligare en bit. Vi ber om ursäkt för de eventuella problem ändringen innebär för er som redan anmält er. Men för allas trygghet väljer vi att göra den här ändringen. Förhoppningsvis kommer vaccinleveranserna igång under våren så att […]
  • På grund av den pågående pandemin och ökad smittspridning har vi beslutat att flytta fram datumen för vår planerade utbildningar inom relining. Alla utbildningar flyttas fram till 2021. Ni som anmält er behåller er plats. Vi öppnar samtidigt upp anmälan för er som ännu inte anmält er men är intresserade av att gå någon av […]
  • Stockholm 3 november 2020 Hej, Som vi nu alla vet har myndigheterna skärpt restriktionerna i flera av landets regioner. Detta gäller under större delen av november varför det inte är möjligt att genomföra vårt höstmöte på Högberga Gård. Istället kommer vi att hålla mötet i förkortad version och köra det via Microsofft Teams. Läs mer […]

Om relining på Byggipedia

Relining i fastigheter

Relining – metodiken