Branschföreningen för Byggnadsberedning, BFB har sponsrat Byggipedia sedan 2013. (tidigare genom Håltagnings- samt Rivnings- och saneringsentreprenörerna)

BFB har också anlitat Byggipedia för att ansöka om och bedriva utvecklingsprojekt, bl a genom SBUF. Handbok för håltagare, Håltagning.nu samt utbildning om kvartsdamm och artiklar är exempel på samarbeten mellan BFB och Byggipedia.


Om Branschföreningen för Byggnadsberedning

Branschföreningen för Byggnadsberedning, BFB är en sammanslagning av f d Håltagningsentreprenörerna, HIB, samt Riv- och saneringsentreprenörerna.

BFBs medlemsföretags huvudsakliga inriktning är inom rivning, håltagning, sanering och ytbearbetning.

Inom området för byggnadsberedning sker en relativt snabb teknologisk utveckling – i jämförelse med byggbranschen i övrigt. Användning av robotstyrning och digital teknik har också medfört att arbetet idag oftast inte är lika tungt, svårt eller farligt som det traditionell varit.  Detta ställer krav nya krav på yrkeskompetens och rekrytering.

Teknikintresse och förmåga att hantera digital teknik blir allt viktigare för de som väljer yrken inom byggnadsberedning.

Säkra arbetsplatser samt kollektivavtals- och försäkringsfrågor är andra prioriterade frågor för medlemmar inom BFB och ett krav på de företag som ansöker om medlemskap.


Aktuellt från BFB

  • Årsmötet 2021 hålls torsdag den 27 maj. Då vaccinationsprogrammet är drabbat av förseningar har vi tagit beslutet att genomföra årsmötet digitalt. Vi hoppas att detta blir sista gången som vi tvingas hålla oss till den digitala mötesformen. Vi är alla angelägna om att kunna träffas som vanligt igen. Datum:  Torsdag 27 maj Tid:      […]
  • Ta chansen att stärka ledarskapet i företaget med vår nya ledarskapsutbildning. Den kommer genomföras på plats i Stockholm utefter myndigheternas rekommendationer. Då läget ser ut som det gör har vi planerat datumen för utbildningen till hösten med förhoppningen att pandemin lugnat sig då. Utbildningen kommer genomföras i två olika grupper och preliminära datum för dessa […]
  • Här finns den presentation som Amanda Borneke från CS Riv & Håltagning AB höll på höstmötet 2020. Den omfattar de nya avfallsregler som trädde i kraft 1 augusti 2020 och som har stor påverkan på vår bransch. Här kan ni ladda hem presentationen: 200824 Info Nya avfallsregler BFB The post Nya avfallsregler fr o m […]