Branschföreningen för Byggnadsberedning, BFB har sponsrat Byggipedia sedan 2013. (tidigare genom Håltagnings- samt Rivnings- och saneringsentreprenörerna)

BFB har också anlitat Byggipedia för att ansöka om och bedriva utvecklingsprojekt, bl a genom SBUF. Handbok för håltagare, Håltagning.nu samt utbildning om kvartsdamm och artiklar är exempel på samarbeten mellan BFB och Byggipedia.


Om Branschföreningen för Byggnadsberedning

Branschföreningen för Byggnadsberedning, BFB är en sammanslagning av f d Håltagningsentreprenörerna, HIB, samt Riv- och saneringsentreprenörerna.

BFBs medlemsföretags huvudsakliga inriktning är inom rivning, håltagning, sanering och ytbearbetning.

Inom området för byggnadsberedning sker en relativt snabb teknologisk utveckling – i jämförelse med byggbranschen i övrigt. Användning av robotstyrning och digital teknik har också medfört att arbetet idag oftast inte är lika tungt, svårt eller farligt som det traditionell varit.  Detta ställer krav nya krav på yrkeskompetens och rekrytering.

Teknikintresse och förmåga att hantera digital teknik blir allt viktigare för de som väljer yrken inom byggnadsberedning.

Säkra arbetsplatser samt kollektivavtals- och försäkringsfrågor är andra prioriterade frågor för medlemmar inom BFB och ett krav på de företag som ansöker om medlemskap.


Aktuellt från BFB

  • Höstmötet 2021 går av stapeln torsdag den 30/9. Platsen är Nova Park Conference som ligger ett par mil norr om Arlanda invid E4. Vi räknar med att flertalet restriktioner har tagits bort vid tiden för mötet och att i stort sett alla är fullt vaccinerade mot Covid-19. Detta gör att vi känner trygghet i att […]
  • Årsmötet 2021 hölls via Teams på grund av rådande läge i Sverige. Smittspridning och restriktioner gjorde att även årsmötet 2021 fick hållas i digital form. Trots detta kunde årsmötet genomförs med ett bra antal medlemsföretag närvarande. Direkt efter årsmötet presenterades föreningens nya webbutbildning som är planerad att kunna startas upp under sommaren. Webbutbildningen omfattar grundläggande […]
  • Här är samtliga handlingar till årsmötet som hålls via Teams den 27/5 klockan 13-15. Länk till mötet skickas till de som föranmält sig via formuläret på hemsidan: Anmälan till Årsmöte 2021 Dagordning för årsmötet: 1 Stämmans öppnande 2 Val av mötesordförande och sekreterare 3 Val av två justeringsmän 4 Godkännande av dagordningen 5 Mötets utlysande […]

Om byggnadsberedning på Byggipedia

Annonsplats