Denna sida innehåller information och exempel som ibland förändras. Kontrollera vid behov detaljer, såsom aktuella anvisningar, föreskrifter, lagar eller standarder, med respektive myndighet eller utgivare!

Entreprenadmaskiner och arbetsfordon som används  för att utföra tunga arbetena och effektvisera arbetsprocessen bidrar också till undvika belastningsskador som är vanligt vid manuellt arbete.

Motordrivna arbetsredskap bidrar  också till att minska belastningsskador men kan innebära större miljöpåverkan och en risk för svårare olyckor.

Annonsplats

För en säker hantering av arbetsfordon krävs ofta utbildning och  behörighet för den som använder maskinen/fordonet.

Behörighetskrav för arbetsfordon

Mobila maskiner klassas olika beroende på trafiksäkerhet. Inom bygg- och anläggningsbranschen används flera olika arbetsfordon och motorredskap som kräver någon form av behörighet att använda:

 • För att använda de större entreprenadmaskinerna krävs normalt både körkort för den typ av fordon som används och yrkesutbildning till maskinförare.
 • För många mindre arbetsfordon t ex truckar, minigrävare och minikranar, finns normalt krav på kortare utbildning i handhavande av den aktuella maskinen/fordonet.
 • För motordrivna redskap som är avsett främst som arbetsredskap gäller särskilda krav.

Körkortskrav

För fordon som framförs på allmän väg, t ex kranbilar, grävmaskiner och lastbilar:

 • körkort eller traktorkort
 • kunskap motsvarande utbildningar inom arbete på väg, bl a inom säkerhet, miljö och agerande vid olycka.

Övningskörning enligt Transportstyrelsen
Den som övningskör måste ha ett körkortstillstånd för den behörighet som arbetsredskapet kräver. Det krävs en handledare som är godkänd av Transportstyrelsen. Godkännandet skall medföras vid övningskörningen.

Behörighetsklasser för motorredskap

Motorredskap är ett motordrivet fordon som är byggt huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods.

 • Hjullastare, grävmaskiner och grävlastare tillhör till exempel alla fordonsslaget ”Motorredskap”.
 • Minigrävare och truckar är andra exempel på arbetsfordon som inte kräver yrkesbevis men väl en anpassad utbildning i handhavande och säkerhet.

Motorredskap delas in i två olika klasser och behörighetsnivåer. Skillnaden mellan de båda är hastigheten som de framförs i.

Motorredskap klass I

 • konstruerade för en hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen (30 km/h)
 • högsta tillåtna hastighet 40 kilometer per timme (40 km/h) med släpvagn, utan effektiva bromsar som kan manövreras från motorredskapet
 • högsta tillåtna hastigheten är 50 kilometer  per timme (50 km/h) – utan släpvagn samt  med släpvagn som har  bromsar – som kan manövreras från motorredskapet
 • skall ha registreringsskylt
 • ska kontrollbesiktigas
 • kräver körkort med B-behörighet eller högre

I vissa fall gäller  en hastighetsbegränsning på 30 km/timmen (30 km/h) även för motorredskap klass 1.

Beroende på användningsområde för motorredskap klass 1 kan även fordonsskatt och trafikförsäkring krävas.

Motorredskap klass II

LGF
LGF – skylt
 • konstruerade för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen (30 km/h).
 • skall vara utrustat med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt).
 • kräver AM-behörighet (EU-moped) som lägst eller traktorkort.
 • kan behöva registreras beroende på användning.

Beroende på användningsområde av motorredskap klass 2 kan även fordonsskatt och trafikförsäkring krävas.

Särskilda lagar och regler för motorredskap

Arbetsmiljölagen kräver  att föraren har tillräcklig utbildning för att säkert kunna handha maskinen.

Enligt AFS 1996:1 Minderåriga, är det inte tillåtet att en person under 18 år kör och hanterar motorredskap av samtliga typer.

Trafikförsäkring behövs om motorredskapet väger 2000 kg eller mer.

Motorredskap enligt kollektivavtalet

I kollektivavtalet för bygg- och anläggningsbranschen kallas de motorredskap som kräver särskild utbildning mobila arbetsmaskiner och indelas i två grupper grävande- och lyftande maskiner. Kraven kan variera mellan de olika avtalsområdena och undergrupper.


Grävande maskiner
 • Bandschaktare, Bandlastare
 • Lastmaskin
 • Grävlastare
 • Grävmaskin
 • Motorschaktvagn
 • Väghyvel
En undergrupp med särskilda krav är grundläggningsmaskiner:
 • Borrmaskinen
 • KC maskin
 • Pålmaskin
 • Spontmaskin
Lyftande maskiner
 • Mobilkran
 • Teleskoplastare
 • Tornkran

En undergrupp med särskilda krav är betongpumpar.


För att få framföra någon av dessa maskiner på en arbetsplats krävs antingen utbildningsbok för lärling inom yrket eller yrkesbevis för den aktuella maskintypen/yrket.


Sammanfattning om motorredskap

Motorredskap – Klass I:   

 • hastigheter max 50 km/timme.
 • körkort med minst B-behörighet
 • registrerat hos trafikverket och trafikförsäkrat.

Motorredskap – Klass II:

 • max 30 km/timme.
 • minimiålder 18 år
 • utbildning för maskinen/motorredskapet krävs
 • körkort behövs ej på arbetsplatsen eller för kortare körsträckor till och från arbetsplats.
 • i övrigt krävs på allmän väg körkort eller traktorkort.

För arbeten inom bygg- och anläggning behövs ofta yrkesbevis enligt kollektivavtalet.


Myndigheter

Myndigheter som utfärdar regler och riktlinjer kring säkerheten för arbetsfordon och vägarbeten är bl.a. Trafikverket, Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

 • Trafikförordningen regleras krav gällande fordon som är transportmedel och körs på allmän väg.
 • Transportstyrelsen utfärdar information om vad som gäller fordon och trafikregler.
 • I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS regleras vissa arbeten ur ett arbetsmiljö och säkerhetsperspektiv.

Läs mer:

Arbete med anläggningsmaskiner

Annonsplats
Annonsplats