Behörighetskrav för arbetsfordon

Arbetsfordon vid bygg- och anläggningsarbeten

Entreprenadmaskiner och arbetsfordon behövs för att utföra de tunga arbetena, effektvisera arbetsprocessen och undvika belastningsskador.

 • Användning av motordrivna arbetsredskap innebär både miljöpåverkan och en risk för svårare olyckor.
 • Stor fokus ligger därför på säkerheten bland annat genom utbildnings- och behörighetskrav för den som använder maskinen.

Läs mer: Arbete med anläggningsmaskiner

Behörighetskrav

Inom bygg- och anläggningsbranschen används flera olika arbetsfordon och motorredskap som kräver utbildning och behörighet.

 • För att använda de större entreprenadmaskinerna krävs normalt både körkort för den typ av fordon som används och yrkesutbildning.
 • För många mindre arbetsfordon t ex truckar, minigrävare och minikranar, finns normalt krav på kortare utbildning i handhavande av den aktuella maskinen/fordonet.

Vid transport på allmän väg krävs:

 • körkort eller traktorkort
 • kunskap motsvarande Transportverkets utbildningar inom arbete på väg, bl a inom säkerhet, miljö och agerande vid olycka.

Vad är ett motorredskap?

Motorredskap är ett motordrivet fordon som är byggt huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods. Motorredskap delas in i två olika klasser:

Motorredskap klass I
 • konstruerade för en hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen (30 km/h)
 • högsta tillåtna hastighet 40 kilometer per timme (40 km/h) med släpvagn, utan effektiva bromsar som kan manövreras från motorredskapet
 • högsta tillåtna hastigheten är 50 kilometer  per timme (50 km/h) – utan släpvagn alt. med släpvagn, med  bromsar som kan manövreras från motorredskapet
 • skall ha registreringsskylt
 • ska kontrollbesiktigas
 • kräver körkort med B-behörighet eller högre

I vissa fall gäller dock  en hastighetsbegränsning på 30 km/timmen (30 km/h).

Beroende på användnings område kan även fordonsskatt och trafikförsäkring krävas.

Motorredskap klass II
LGF
LGF – skylt
 • konstruerade för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen (30 km/h).
 • skall vara utrustat med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt).
 • kräver AM-behörighet (EU-moped) som lägst eller traktorkort.
 • kan behöva registreras beroende på användning.

Beroende på användnings område kan även fordonsskatt och trafikförsäkring krävas.

Myndigheter

Myndigheter som utfärdar regler och riktlinjer kring säkerheten är bl a Transportverket, Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

 • Trafikförordningen regleras krav på fordon som är transportmedel och körs på allmän väg. ’
 • För motordrivna redskap som är avsett främst som arbetsredskap gäller särskilda krav.
 • Transportstyrelsen utfärdar information om vad som gäller fordon och trafikregler.

Källor och länkar

Motorredskap (Transportstyrelsen)
Arbete på väg (Trafikverket)
Arbeta med väghållningsfordon (PDF)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bilder! Kontakta Beställ en licens eller kontakta Byggipedia om du vill använda innehållet i utbildningssyfte.