Denna sida innehåller information och exempel som ibland förändras. Kontrollera vid behov detaljer, såsom aktuella anvisningar, föreskrifter, lagar eller standarder, med respektive myndighet eller utgivare!

Entreprenadmaskiner och arbetsfordon som används  för att utföra tunga arbetena och effektivisera arbetsprocessen bidrar också till undvika belastningsskador som är vanligt vid manuellt arbete.

Motordrivna arbetsredskap bidrar  också till att minska belastningsskador men kan innebära större miljöpåverkan och en risk för svårare olyckor.

Annonsplats

För en säker hantering av arbetsfordon krävs ofta utbildning och  behörighet för den som använder maskinen/fordonet.

Myndigheter

Myndigheter som utfärdar regler och riktlinjer kring säkerheten för arbetsfordon och vägarbeten är bl.a. Trafikverket, Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

  • Trafikförordningen regleras krav gällande fordon som är transportmedel och körs på allmän väg.
  • Transportstyrelsen utfärdar information om vad som gäller fordon och trafikregler.
  • I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS regleras vissa arbeten ur ett arbetsmiljö och säkerhetsperspektiv.

Behörighetskrav för arbetsfordon

Mobila maskiner klassas olika beroende på trafiksäkerhet. Inom bygg- och anläggningsbranschen används flera olika arbetsfordon och motorredskap som kräver någon form av behörighet att använda:

  • För att använda de större entreprenadmaskinerna krävs normalt både körkort för den typ av fordon som används och yrkesutbildning till maskinförare.
  • För många mindre arbetsfordon t ex truckar, minigrävare och minikranar, finns normalt krav på kortare utbildning i handhavande av den aktuella maskinen/fordonet.
  • För motordrivna redskap som är avsett främst som arbetsredskap gäller särskilda krav.

Körkortskrav

Annonsplats

För fordon som framförs på allmän väg, t ex kranbilar, grävmaskiner och lastbilar:

  • körkort eller traktorkort
  • kunskap motsvarande utbildningar inom arbete på väg, bl a inom säkerhet, miljö och agerande vid olycka.

Övningskörning enligt Transportstyrelsen
Den som övningskör måste ha ett körkortstillstånd för den behörighet som arbetsredskapet kräver. Det krävs en handledare som är godkänd av Transportstyrelsen. Godkännandet skall medföras vid övningskörningen.

Annonsplats

Läs mer:


Källor:

Motorredskap (Transportstyrelsen)
Arbete på väg (Trafikverket)

 

Arbete med anläggningsmaskiner

Annonsplats