Arbete med handhållna maskiner

Arbete med handhållna maskiner innebär risk för både belastnings- och vibrationsskador. Det finns också risk att maskinen fastnar eller kan slås ur händerna

Bland annat borrnings-, sågnings-, bilnings- och slipningsarbeten medför ofta risk exponering för skadligt damm.

Annonsplats
  • Arbete med handhållna verktyg och maskiner bör undvikas så långt det går.
  • Vid särskilt riskfyllda arbeten, t ex vid risk för ras,  bör användning av fjärrstyra maskiner alltid eftersträvas.

Vid arbete med handhållna verktyg och maskiner är det viktigt att välja det redskap  som är mest bäst lämpat för arbetet samt att arbeta på ett ergonomiskt bra sätt.

Viktigt att välja verktyg som är anpassade för arbetet. Läs mer: Val av handhållna maskiner och verktyg

Ergonomiskt handhavande

En stabil hantering av handhållna verktyg är viktig både för precision och kraftöverföring samt för att minimera risken för skador.

Annonsplats

Arbetshöjden

Maskinen skall hållas i bröstkorgshöjd och aldrig över axelhöjd. Använd ett stabilt hjälpmedel vid behov, till exempel en plattform, ställning eller skylift.

Tyngdpunkt och kraftöverföring

Tyngdpunkt skall alltid vara rakt under kroppen, med tyngden fördelad över de båda fotvalven.

  • Anpassa arbetshöjden så att  ryggen står i upprätt ställning.
  • Stå med benen isär med en fot framför den andra.
  • Det främre benets knä får aldrig var längre fram än tårna.
  • Håll maskinen och armarna nära kroppen (<45 grader utåt eller framåt).
  • Luta eventuellt kroppen något framåt för att få bra stabilitet och kraftöverföring.
  • Låt benmusklerna bära större delen av maskinens tyngd.
  • Tyngdpunkten skall alltid vara innanför kroppens understödsytan.
  • Ta pauser och stretcha.

Handhavande av elektriska maskiner

Läs mer:

Annonsplats