Arbete med handhållna maskiner

Arbete med handhållna maskiner innebär risk för både belastnings- och vibrationsskador. Det finns också risk att maskinen fastnar eller kan slås ur händerna

Bland annat borrnings-, sågnings-, bilnings- och slipningsarbeten medför ofta risk exponering för skadligt damm.

Annonsplats
  • Arbete med handhållna verktyg och maskiner bör undvikas så långt det går.
  • Vid särskilt riskfyllda arbeten, t ex vid risk för ras,  bör användning av fjärrstyra maskiner alltid eftersträvas.

Vid arbete med handhållna verktyg och maskiner är det viktigt att välja det redskap  som är mest bäst lämpat för arbetet samt att arbeta på ett ergonomiskt bra sätt.

Viktigt att välja verktyg som är anpassade för arbetet.

Läs mer:

Arbete med elektriska maskiner

Läs mer:

Annonsplats