Verktyg och maskiner – användningsområden

Olika arbets- och förutsättningar på arbetsplatsen påverkar val av arbetsutrustning.

Strävan brukar vara att undvika verktyg som medför att arbetet blir onödigt tungt för hantverkaren och ineffektivt för byggprocessen.

Maskiner kan effektivisera arbete men kräver tillgång till el eller annat drivmedel för körning eller uppladdning. Nackdelen med maskiner kan vara att de bullrar och vibrerar.

 • Handhållna maskiner bör – om möjligt – ersättas med maskiner monterade på stativ eller dylikt.
 • Att montera stativ är dock inte alltid realistisk, t ex när jobbet kräver att hantverkaren måste ändra position eller förflytta sig under arbetsmomentet.

Maskin- och verktygskategorier inom bygg och anläggning

Handverktyg

Exempel på handverktyg:

 • Sågar
 • Hammare
 • Skruvmejslar
 • Tänger - avbitare, najtång mm
Maskiner

Maskiner

Exempel på bygg- och anläggningsmaskiner:

 • Borrmaskiner
 • Slagborrmaskiner
 • Skruvdragare
 • Sågmaskiner
 • Slipmaskiner
 • Kapmaskiner
 • Grävmaskiner

Många vanliga maskinverktyg är handhållna och drivs med batteri eller är nätdrivna (med sladd). Tryckluftsverktyg förekommer också.

Transportmaskiner

Att lyfta och förflytta material är ett ofta förekommande arbetsmoment som är tungt och slitsamt.

Det finns olika typer av hjälpmedel, fordon och maskiner som underlättar transporter t ex:

 • Truckar
 • Kranar
 • Lastbilar

Entreprenadmaskiner och fordon framförs normalt av utbildade maskinförare.

Vissa truckar och mindre maskiner kan köras av personer som inte är maskinförare men som har särskild utbildning för just den maskinen som skall köras.

Verktygstillverkare

Handverktyg tillverkas bl a av:

 • Hultafors
 • Bacho

Handhållna maskiner tillverkas bl a av:

 • DeWalt - Hitachi - Senco
 • Festool - Hilti - Bosch
 • Milwaukee - Elu - Makita
 • Atlascopco - Senco
 • Stamley Bostitch

Verktyg för olika typer av bygg- och anläggningsarbeten

Montage och infästningar

Verktyg för montage och infästningar:

 • Hammare
 • Skruvmejsel
 • Skruvdragare
 • Bultpistol
 • Tänger såsom vanlig tång, plåttång etc
Håltagning

Verktyg för borrning och håltagning:

 • Borrmaskiner
 • Borrhammare
 • Verktyg:
  o Borr för metall, trä eller betong
  o Mejslar
  o Verktyg till träborr
Sågning och kapning

Kapverktyg:

 • Vinkelkap
 • Handsågar
 • Elektriska handsågar
 • Stationära sågar
 • Plåtsax
Mätning och utsättning

Mätredskap

 • Tumstock
 • Stållinjal
 • Måttband
 • Laser
 • Snörslå (markering utsättning)

Utsättningsredskap som teodolit och avvägningsinstrument är exempel på avancerad utrustning vid utsättning.

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.