Olika arbets- och förutsättningar på arbetsplatsen påverkar val av arbetsutrustning.

Strävan brukar vara att undvika verktyg som medför att arbetet blir onödigt tungt för hantverkaren och ineffektivt för byggprocessen.

Annonsplats

Maskiner kan effektivisera arbete men kräver tillgång till el eller annat drivmedel för körning eller uppladdning. Nackdelen med maskiner kan vara att de bullrar och vibrerar.

  • Handhållna maskiner bör – om möjligt – ersättas med maskiner monterade på stativ eller dylikt.
  • Att montera stativ är dock inte alltid realistisk, t ex när jobbet kräver att hantverkaren måste ändra position eller förflytta sig under arbetsmomentet.

Relaterat:

Ergonomi

Innehållet i denna artikel är anpassat till yrkesutbildningarna som en grundläggande introduktion och allmänbildning innan eleverna hunnit bekanta sig med branschen, yrket och vokabulären. Innehållet kan också användas som introduktion/stöd inom teoretiska gymnaiseutbildningar inom samhällsbyggnad för att skapa förståelse för den praktiska verksamheten.


=> Logga in för alla artiklar om verktyg och maskiner eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Läs mer:

Vanliga handverktyg

 

Läs mer:

Mät- och utsättningsinstrument

Annonsplats
Annonsplats