Val av handhållna maskiner och verktyg

När handhållna verktyg och maskiner används kan val av verktyg vara avgörande för såväl effektiviteten i arbetet som risken för skador. Här följer några praktisk råd kring val av handhållna verktyg och maskiner

Handhållna byggmaskiner och verktyg måste vara anpassat till:
  • aktuellt arbete och förutsättningar såsom tillgänglighet och material
  • personliga och fysiska förutsättningar för ett säkert handhavande bl a:
    • inte är  tyngre än nödvändigt.
    • ha  ett stabilt och säkert grepp.
Bearbetande maskiner skall vara:
  • vibrationsdämpade
  • försedda med punktutsug.

Maskiner med vikt på 2 kilo eller  mer, inklusive verktyg, bör ha ett tvåhandsgrepp.

Annonsplats

Verktyget skall vara kompatibelt med maskinen och avsett för det material som skall bearbetas.

Maskinleverantörens rekommendationer för val av storlek, kapacitet och verktyg skall följas.

Läs mer:

Annonsplats