Manuella arbetsmoment

På bygg- och rivningsarbetsplatser förekommer manuella arbetsmoment där det av olika skäl inte är praktiskt möjligt att använda maskiner som hjälpmedel.

Manuella transporter

Exempel på transporthjälpmedel för byggarbetsplatser:
fodervagnStarkeArvid
Bild: Starke Arvid – Fodervagn
 • Gipsskivevagn
 • 4-hjulsvagn
 • Fönsterkärra
 • Fodervagn
 • Skottkärra
 • Säckakärra
 • Ställningshiss

Använd mellanlagring av material och avfall i vagnar, kärror eller bask nära arbetsstället för att slippa bära manuellt längre sträckor. Vertikala förflyttningar görs med kran, hiss eller vinsch.

Annonsplats
Annonsplats

Manuella lyft

Principen för manuella lyft:
  • Stå med axelbred fotstans eller något bredare.
  • Böj benen men knäna skall aldrig sticker ut framför tårna
  • Placera tyngdpunkten mitt i foten mot hälen (bakre fotvalv).
  • Knäna skall gå stabilt upp och ner och får aldrig vara längre fram än tårna.
  • Hälarna skall inte lätta från marken. Då ligger tyngdpunkten fel!
  • Spänn magen för att stärka och stötta ryggraden under hela lyftet.
  • Håll magmusklerna spända under hela lyftet.

Viktigt! Ryggen skall vara rak och stabil under lyftet. Böj knäna. Gå aldrig djupare än att svanken kan bibehållas och ryggen inte behöver böjas.

Läs mer:

Annonsplats