Betongstommar

Betong är vanligt i större byggnader men förekommer också i småhus. Betongstomme betraktas som en ”tung stomme”. Läs mer: Tunga och lätta byggnadsstommar

Betongväggar gjuts på platsen med hjälp av betongformar eller levereras som förtillverkade väggelement.

Annonsplats
Annonsplats
Exempel på prefabricerade sandwichelement:
  • två betongskivor med ett mellanliggande skikt av cellplastisolering alternativt
  • ett betongskikt samt ett lättbetongskikt.

Även bjälklag gjuts helt och hållet på plats eller byggs med färdiga betongplattor. Ibland används kvarsittande gjutform.

Exempel på betongplattor:
  • hålbjälklag – där installationer kan dras igenom hålrummen i betongplattorna.
  • filigranbjälklag – ett mellanting mellan prefab och platsgjutet – bestående av en undre tunnare betongplatta som fungerar som en kvarsittande gjutform när ett övre betongskikt gjuts på.

Det finns även andra varianter av kvarsittande gjutform för såväl väggar, bjälklag som pelare och balkar.

Läs mer:

Annonsplats