Etikettarkiv: Byggkeramikrådet

Branschstandarder

Om branschregler

Säkra Våtrum GVKEtt antal  branschorganisationer inom byggbranschen har tagit fram gemensamma standarder för utförandet.

Syftet med branschstandarder är bl a att säkerställa enhetliga, kvalitetsmässiga och bl a fuktsäkra utföranden.

I upphandling och entreprenadkontrakt anges vilka regler som skall gälla för entreprenaden.

Även om beställaren inte anger att branschstandarderna skall följas är det vanligt att man gör det ändå,  om inget annat avtalats i projektet.

Om en fuktskada inträffar är det inte säkert att garantier och försäkringar gäller om inte branschföreskrifterna följts.

Branschernas standarder och rekommendationer blir ofta vägledande i utbildningssammanhang och med tiden också det utförande som många hantverkare normalt följer.

Fortsätt läsa Branschstandarder

Byggkeramikrådet – Ny sponsor till Byggipedia

Välkomna, BKR!

Logga_bkrByggkeramikrådet, BKR, har sedan en tid samarbetat med Byggipedia bland annat genom att tillhandahålla kunskapsunderlag samt artiklar till Kunskapslänken.se. Nu går BKR in även som sponsor för att stötta detta arbete samt den fortsatta utvecklingen och uppdateringar av webbplatsen.

Om Byggkeramikrådet

BKR är en branschförening inom området för byggkeramik, dvs kakel och klinker. BKR arbetar både med material, inspiration och teknikfrågor. En stor del av informationen och kunskapen kring plattsättning har lanserats via BKR, t ex genom medverkan vid framtagande av branschregler samt genom Byggkeramikhandboken.

En viktig del i arbetet för BKR är beskrivningar av tekniska utföranden av t ex våtrum och att hämta inspiration från andra länder.

Exempel på BKR´s engagemang:
  • Plattsättning av fasader som är på frammarsch även i Sverige
  • Säkra våtrumsutföranden
  • Utbildning och certifiering ”Behörig Våtrum”
  • Uppvärmda klinkergolv

Länkar