Kategoriarkiv: Sponsorer

Byggkeramikrådet – Ny sponsor till Byggipedia

Välkomna, BKR!

Logga_bkrByggkeramikrådet, BKR, har sedan en tid samarbetat med Byggipedia bland annat genom att tillhandahålla kunskapsunderlag samt artiklar till Kunskapslänken.se. Nu går BKR in även som sponsor för att stötta detta arbete samt den fortsatta utvecklingen och uppdateringar av webbplatsen.

Om Byggkeramikrådet

BKR är en branschförening inom området för byggkeramik, dvs kakel och klinker. BKR arbetar både med material, inspiration och teknikfrågor. En stor del av informationen och kunskapen kring plattsättning har lanserats via BKR, t ex genom medverkan vid framtagande av branschregler samt genom Byggkeramikhandboken.

En viktig del i arbetet för BKR är beskrivningar av tekniska utföranden av t ex våtrum och att hämta inspiration från andra länder.

Exempel på BKR´s engagemang:
  • Plattsättning av fasader som är på frammarsch även i Sverige
  • Säkra våtrumsutföranden
  • Utbildning och certifiering ”Behörig Våtrum”
  • Uppvärmda klinkergolv

Länkar

 

Ny sponsor: SPEF

Byggipedia hälsar SPEF välkommen som ny sponsor!

logo_spef

Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966 och har idag närmare sextio medlemsföretag.

Samtliga medlemsföretag utför till en väsentlig del av sin verksamhet puts- och murningsarbeten. Flera av företagen utför också andra byggnadsarbeten, t ex i samband med fasadrenoveringar.

Föreningens ändamål

SPEF´s ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen samt verka för branschens fortbestånd och vidareutveckling. Exempel på arbetsområden:

  • medverkan i utveckling av arbetsmetoder, maskinell utrustning och hjälpmedel
  • kontinuerligt erfarenhetsutbyte med leverantörer av puts och murningsmaterial
  • bevakning av myndigheters agerande i frågor, som rör branschen
  • medverkan i standardiseringsarbetet för murning och puts i Europa (CEN) och i Sverige (HusAMA)
  • samarbete med andra branschföreningar/organisationer i gemensamma frågor
  • utbildning av medlemsföretagens anställda genom intern kursverksamhet och information

Läs mer: www.spef.org

Sponsring och praktiskt samarbete

Förutom sponsring kommer SPEF också att långsiktigt samarbeta kring utvecklingenav Byggipedia, bidra med tekniska underlag, information och länkar kring murning och putsning.

Vi ser fram emot att bygga upp ytterligare kompetens inom material och utförande för murning, putsning och fasadsystem mm tillsammans med SPEF samt deras medlemsföretag och leverantörer.